Infografiek watertoren

De Watergroep heeft verspreid over haar verzorgingsgebied 80 watertorens in gebruik. De kleinste watertoren heeft een inhoud van 200 kubieke meter water, de grootste herbergt ruim 3.000 kubieke meter drinkwater. Watertorens worden gebouwd in functie van het aantal klanten en het gemiddeld verbruik van de regio. Ook het reliëf, de stedenbouwkundige voorschriften en de beschikbaarheid van terreinen zijn bepalende factoren.
 

Binnenkant watertoren

  • Blauw vlak: de waterkuip met drinkwater.
  • Groen: het drinkwater dat we maken in waterproductiecentra pompen we naar de kuip via de aanvoerleiding.
  • Oranje: het drinkwater gaat via de distributieleiding naar alle huizen in de buurt.
  • Paars: leegloop. Ook een waterkuip moet al eens gepoetst worden. Langs deze leiding laten we het poetswater weglopen. We gebruiken deze leiding ook als er te veel water in de kuip stroomt. 
     

Een watertoren heeft verschillende functies

1. Drinkwaterreserve

Bij een onverwachte storing van de wateraanvoer naar de watertoren (bijvoorbeeld door een elektriciteitsonderbreking, een productiestop of een breuk op de toevoerleiding) zorgt de waterreserve in de watertoren ervoor dat we de drinkwatervoorziening nog steeds kunnen verzekeren.
 

Watertoren TIELT LONDERZEEL

2. Buffer

Het drinkwaterverbruik is niet de hele tijd even hoog. 's Nachts is het waterverbruik bijvoorbeeld veel minder. Bij heel warm weer zien we vooral ’s avonds piekverbruiken. De watertorens vangen deze schommelingen en piekverbruiken op. De pompen stuwen een constante hoeveelheid water naar de watertoren. Bij een laag waterverbruik vult de kuip van de watertoren zich dus. Dit gebeurt meestal ‘s nachts. Bij hoger waterverbruik daalt het peil in de kuipen. Op deze manier vermijden we dat de pompen in onze waterproductiecentra tijdens de piekmomenten te zwaar belast worden, en moeten we niet investeren in zeer zware en dure pompen die maar af en toe moeten werken.
 

Watertoren Assenede

3. Voldoende en constante druk

Als het water rechtstreeks van een waterproductiecentrum naar de kranen van onze klanten vervoerd wordt, treedt er onderweg drukverlies op (bijvoorbeeld door de wrijving met de buiswand). De waterdruk is ’s nachts ook groter omdat het waterverbruik lager is. Overdag stijgt het waterverbruik en treedt er dus ook meer drukverlies op, waardoor de waterdruk vermindert. Dankzij een watertoren, een tussenstop tussen onze waterproductiecentra en de kranen bij mensen thuis, kunnen we op een efficiënte manier steeds water leveren aan een voldoende grote en constante druk.
 

Meer weten?

Een watertoren bezoeken?

De Watergroep stelt meerdere van haar locaties open voor bezoek, waaronder ook een aantal watertorens. Ontdek hier ons aanbod!