De Watergroep heeft verspreid over haar verzorgingsgebied 80 watertorens in gebruik. De kleinste watertoren heeft een inhoud van 200 kubieke meter water, de grootste herbergt ruim 3.000 kubieke meter drinkwater. Watertorens worden gebouwd in functie van het aantal klanten en het gemiddeld verbruik van de regio. Ook het reliëf, de stedenbouwkundige voorschriften en de beschikbaarheid van terreinen zijn bepalende factoren.
 

Een watertoren vervult verschillende functies

1. Het vormen van een drinkwaterreserve

Watertoren TIELT LONDERZEELBij een onverwachte storing van de wateraanvoer naar de watertoren (bijvoorbeeld ten gevolge van een elektriciteitsonderbreking, een productiestop of een breuk op de toevoerleiding) kan de drinkwatervoorziening blijvend verzekerd worden, dankzij de waterreserve in de watertoren.
 

2. Het vormen van een buffer

Het drinkwaterverbruik is niet de hele tijd even hoog. 's Nachts is het verbruik zeer klein. Tussen 10 uur en 11 uur merken we een eerste piek in het verbruik. Rond het middaguur daalt het verbruik opnieuw, om tussen 14 u en 16 u opnieuw te pieken. Daarna daalt het verbruik geleidelijk aan opnieuw.
In de zomer kunnen in deze tijdstippen wel verschuivingen optreden, en merken we soms ook piekverbruiken tussen 20 en 21 uur, wanneer veel mensen nog eens douchen of de tuinen besproeid worden.

De watertorens kunnen dit piekverbruik zonder problemen opvangen. De pompen stuwen een constant debiet naar de toren. Bij een laag verbruik worden tegelijkertijd de kuipen in de toren gevuld. Dit gebeurt meestal tijdens de nachtelijke uren. Bij hoger verbruik daalt het peil in de kuipen. Op deze manier kunnen we vermijden dat de pompen in de waterproductiecentra tijdens de piekverbruiken te zwaar belast worden, en is het niet nodig om te investeren in zeer zware en dure pompen.
 

3. Het leveren van een voldoende en constante druk

Watertoren AssenedeTijdens de piekuren stroomt meer drinkwater dan gemiddeld door de buizen. Door wrijving van het water met de buiswand, gaat een gedeelte van de druk verloren die aan het water is toegevoegd door de pompen. Indien het water over grote afstanden gepompt wordt, kan deze vermindering van druk zelfs zo groot zijn dat onmogelijk water kan afgetapt worden uit de kraan op de 1e verdieping van uw woning.

Watertorens vermijden dit probleem, omdat ze gevuld worden in perioden van gering verbruik, namelijk 's nachts. Overdag geven ze hun water af en door de relatief geringe afstanden tussen de watertoren en de kraan, spelen de drukverliezen een kleine rol. Op die manier kan steeds water geleverd worden onder een voldoend grote en constante druk.

Gebieden die rechtstreeks bevoorraad worden via een waterproductiestation worden wel met grotere drukverschillen geconfronteerd. 's Nachts is de druk groter omdat het verbruik lager is. Overdag stijgt het verbruik en treedt er dus ook meer drukverlies op, waardoor de waterdruk vermindert.
 

Meer weten?

Een watertoren bezoeken?

De Watergroep stelt meerdere van haar locaties open voor bezoek, waaronder ook een aantal watertorens. Ontdek hier ons aanbod!