Van oppervlaktewater tot drinkwater

Van oppervlaktewater tot drinkwaterZowat driekwart van het drinkwater dat De Watergroep produceert is afkomstig van grondwater, een kwart is afkomstig van oppervlaktewater. Zowel grond- als oppervlaktewater hebben een doorgedreven behandeling nodig, vooraleer het als -kwaliteitsvol drinkwater bij je thuis uit de kraan stroomt. Die behandeling gebeurt in het waterproductiecentrum, het hart van de drinkwatervoorziening. Ruwwater (grondstof) wordt er tot reinwater (drinkwater) gemaakt dat voldoet aan de kwaliteitsnormen op fysisch, bacteriologisch en chemisch gebied en dus drinkbaar wordt.

Als vuistregel mag je stellen dat grondwater doorgaans een minder doorgedreven behandeling vergt dan oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is immers meer kwetsbaar, zodat complexe en duurdere behandelingsmethoden nodig zijn om er drinkwater uit te produceren.
 

De waterbehandeling van oppervlaktewater

De behandeling van oppervlaktewater is complexer door de aanwezigheid van allerlei organische en anorganische stoffen.

Roosters en microzeven

Het oppervlaktewater, afkomstig uit zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde rivieren, beken of kanalen, stroomt binnen over speciale roosters, waar de vaste stoffen uit het water verwijderd worden. De microscopisch kleine vaste bestanddelen worden in een daaropvolgende fase via de microzeven tegengehouden.

Vlokvorming

In het water bevinden zich zeer kleine opgeloste organische deeltjes, die niet door filters of microzeven tegengehouden kunnen worden. Deze worden door de toevoeging van vlokmiddelen vastgelegd en vormen op die manier vlokken.

Bezinking en flotatie

De gevormde vlokken, waaraan de onzuiverheden zijn vastgehecht, worden van het water gescheiden door bezinking en/of flotatie.

Zandfiltratie

In de zandfilters worden de nog resterende vlokjes totaal uit het water verwijderd.

Actievekoolfilters

Via absorptie door de actieve kool worden resten van bestrijdingsmiddelen, detergenten, en andere ongewenste organische stoffen verwijderd. Ook de door deze stoffen veroorzaakte reuk- en smaakbezwaren worden hiermee volledig tegengegaan.

Andere behandelingstechnieken

Wegens de steeds toenemende bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zijn de drinkwatermaatschappijen hoe langer hoe meer genoodzaakt bijkomende behandelingstechnieken te ontwikkelen om het ruwe water te zuiveren. Nieuwe technieken zijn:

  • biologische nitraatverwijdering
  • fosfaatverwijdering
  • ozonisatie waarbij het water geoxideerd en gedesinfecteerd wordt
  • centrale deelontharding.

De laatste jaren is er wereldwijd een trend tot het inzetten van membraanfiltratie bij de drinkwaterproductie. De energiekost voor de bedrijfsvoering van deze processen is immers gedaald. Het chemicaliënverbruik ligt bovendien lager.
 

3 grote oppervlaktewaterproductiecentra

De Watergroep heeft 3 grote oppervlaktewaterproductiecentra die op aanvraag bezocht kunnen worden: