LeidingnetHet leidingnet van De Watergroep is een complex netwerk van aanvoer- en distributieleidingen, goed voor meer dan 30.000 kilometer. De aanvoerleidingen brengen het water van de winningen naar de waterproductiecentra en van daaruit naar de reservoirs en watertorens. De distributieleidingen vertrekken vanuit de watertoren of het reservoir en lopen tot aan jouw woning.

In het distributienet gebruiken we zowel vertakte leidingen als ringleidingen. Ringleidingen zijn duurder in aanleg, maar bieden wel wat voordelen. Zo komen bij onderbrekingen slechts enkele woningen zonder water te zitten, en is de druk gelijkmatiger. Ringleidingen hebben ook minder doodlopende uiteinden, waardoor we dit soort leidingen minder moeten spoelen.
 

Hydroforen

Hydroforen zorgen voor een plaatselijke drukverhoging. Zo kunnen we ook voor hooggelegen woningen steeds water leveren met voldoende druk.
 

Hydranten

De ligging van de ondergrondse leidingen worden aangeduid met rode merkpaaltjes. Witte bordjes met een rode rand duiden de ligging van hydranten aan. Hydranten geven een onmiddellijke aansluiting op het distributienet. Wij gebruiken ze om de leidingen te spoelen en door de brandweer worden ze gebruikt om er hun brandslangen op aan te sluiten.