WaterreservoirsDe Watergroep heeft verspreid over het verzorgingsgebied heel wat waterreservoirs in gebruik. Het kleinste reservoir heeft een capaciteit 500 kubieke meter, in het grootste reservoir kunnen we 25.000 kubieke meter of 25 miljoen liter drinkwater opslaan.

Reservoirs vervullen dezelfde functies als een watertoren. Het zijn dus eigenlijke ondergrondse watertorens. Het voordeel van reservoirs is echter dat ze veel groter kunnen gemaakt worden dan watertorens en minder storend zijn in het landschap.