Van grondwater tot drinkwater

GrondwaterZowat driekwart van het drinkwater dat De Watergroep produceert is afkomstig van grondwater, een kwart is afkomstig van oppervlaktewater. Zowel grond- als oppervlaktewater hebben een doorgedreven behandeling nodig, vooraleer het als kwaliteitsvol drinkwater bij jou thuis uit de kraan stroomt. Die behandeling gebeurt in het waterproductiecentrum, het hart van de drinkwatervoorziening. Ruwwater (grondstof) wordt er tot reinwater (drinkwater) gemaakt dat voldoet aan de kwaliteitsnormen op fysisch, bacteriologisch en chemisch gebied en dus drinkbaar wordt.

Als vuistregel mag je stellen dat grondwater doorgaans een minder doorgedreven behandeling vergt dan oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is immers meer kwetsbaar, zodat complexe en duurdere behandelingsmethoden nodig zijn om er drinkwater uit te produceren.

De waterbehandeling van grondwater

Grondwater kan zowel zuurstofarm als zuurstofrijk zijn. Aan zuurstofrijk grondwater wordt doorgaans slechts een kleine dosis chloor toegevoegd om de microbiologische drinkbaarheid van het water tijdens het watertransport in de toevoer- en distributieleidingen te handhaven.

Voor zuurstofarm, meestal ijzer- of mangaanhoudend grondwater komt er wat meer om de hoek kijken.

Beluchting

Via beluchting wordt zuurstof in het water gebracht en worden de eventuele (of de overmaat aan) opgeloste gassen zoals koolzuurgas en zwavelwaterstof (H2S) verwijderd. Er zijn verschillende soorten beluchting: de trap- of cascadebeluchting, de dresdnerbeluchting en de bellenbeluchting.

Snelfiltratie

De oplosbare ijzer- en mangaanhoudende verbindingen in het water oxideren onder invloed van de beluchting. Deze onoplosbare verbindingen worden door een open zandfilter verwijderd.

Indien er geen ammonium in het grondwater aanwezig is, wordt het grondwater rechtstreeks door gesloten zandfilters gepompt. De oxidatie van de ijzer- en mangaanhoudende verbindingen gebeurt dan voorafgaandelijk in een beluchtingstank onder druk of door de toevoeging van een kleine hoeveelheid reinwater. Een intensieve dresdnerbeluchting is dan noodzakelijk voordat het water in de reinwaterkelder stroomt.

Chlorering

Het bijna reine water, dat door de beluchting reeds zuurstofrijk is, wordt kiemvrij gemaakt en gehouden door toevoeging van een kleine dosis chloor.