LandbouwDe landbouw gebruikt jaarlijks ongeveer 65 miljoen m³ water. De deelsectoren glastuinbouw, intensieve veehouderij en tuinbouw in open lucht zijn de grootste waterverbruikers met 37%, 27% en 19%. Het hoge watergebruik van de intensieve veehouderij is voornamelijk te wijten aan de grote hoeveelheden drinkwater voor dieren. Daarnaast wordt er in de veeteelt ook water gebruikt voor het reinigen van stallen en melkmachines. Runderen gebruiken 51% van het water in de veeteelt, gevolgd door de varkens met 38%.

De landbouwsector spreekt voornamelijk grondwater aan. Toch schakelt de sector meer en meer over op alternatieve waterbronnen, zoals hemelwater, recuperatie van afvalwater of leidingwater.

Op de website van het Waterloket Vlaanderen kan je meer lezen over welke rol water in de landbouw vervult.