BedrijvenBedrijven gebruiken uiteraard veel water, als grondstof in het productieproces of als koelwater. Volgens cijfers van het Milieurapport Vlaanderen verbruiken zijn jaarlijks zo'n 300 miljoen kubieke meter water. Vooral de voedingsindustrie en de textielnijverheid hebben veel water nodig.

De laatste jaren investeren steeds meer bedrijven in duurzaam watergebruik. Zij onderzoeken alternatieve waterstromen of trachten via recuperatie van water het waterverbruik te doen dalen. Waterunie, de dochteronderneming van De Watergroep, is voor deze bedrijven een belangrijke partner. Vanuit onze ervaring en met onze technologische kennis kunnen wij bedrijven adviseren en begeleiden bij het zoeken naar alternatieven, en de bouw van waterbehandelingsinstallaties op de bedrijfsterreinen voor onze rekening nemen.