Latrine in Toamasina, MadagaskarDe Watergroep werkt sinds 2009 samen met de ngo Join For Water aan een water- en sanitatieproject in Toamasina, de tweede stad van het Afrikaanse eiland Madagaskar. Toamasina ligt aan de oostkust, 250 km van de hoofdstad Antananarivo, en heeft 270.000 inwoners. Slechts 55.000 van hen hebben toegang tot het openbare drinkwaternet. Toamasina heeft de grootste haven van Madagaskar en is daardoor een belangrijk economisch centrum.

De doelstelling van dit project is om de levensomstandigheden van de bevolking in drie volkswijken verder te verbeteren. Ruim driekwart van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. Minder dan 20% van de gezinnen beschikt over een minimaal sanitair en ruim 60% haalt zijn waterbevoorrading uit onzuivere bronnen.

Daarnaast werken we aan een publiek-publiek partnerschap tussen De Watergroep en Jirama, het publieke bedrijf dat instaat voor de watervoorziening in de stedelijke agglomeraties van Madagaskar, met Join For Water als facilitator.
 

Van 2009 tot 2012

In de periode 2008-2010 vonden 3 uitwisselingsbezoeken plaats tussen De Watergroep en Jirama. Als resultaat werd een plan uitgewerkt voor kennisoverdracht om het distributienet te sectioneren, daarna lekken op te sporen, het klantenbestand commercieel te beheren en kwaliteitscontrole uit te bouwen. Een uitbreiding van het waterproductiecentrum bleek eveneens een noodzakelijke stap om over te gaan naar de verdere uitbreiding van het distributienetwerk.

In een eerste fase kregen 300 families een propere latrine. Een latrine bestaat uit een proper hurktoilet met een bovenstructuur in hout, en 1 of 2 septische putten. Eén school kreeg nieuwe latrines, en in 3 scholen werden de latrines gemoderniseerd en uitgerust met handwasfaciliteit. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in de sociale mobilisatie en de opleiding van de bevolking rond hygiënisch gedrag. Dit gebeurde onder meer op basis van meer dan 100 voorstellingen van een poppenspel.

In een tweede fase werd hier op voortgebouwd: 8.000 mensen kregen toegang tot drinkwater en 1.000 leerlingen in scholen in de betrokken wijken kregen een opleiding over hygiëne en sanitatie. Daarnaast werd de productie- en distributiecapaciteit van de JIRAMA geanalyseerd en verbeterd.
 

Programma 2013-2015

Drinkwater en sanitatie in Toamasina, MadagaskarIn de periode 2013-2015 werkten de partners onder meer aan een uitbreiding van het drinkwaternet en meer sanitaire voorzieningen. De samenwerking tussen De Watergroep en JIRAMA werd verder ontwikkeld tot een publiek-publieke samenwerking.

Doelstellingen:

 • komen tot een betere dienstverlening van het publieke waterbedrijf JIRAMA
 • het drinkwaternetwerk in Toamasina versterken en uitbreiden voor 25.000 inwoners in de populaire wijken
 • 200 families in de betrokken wijken aanzetten tot een veranderd gedrag op het vlak van hygiëne en sanitatie, dit door sanitaire voorzieningen, vorming en bewustmaking
 • de lokale partners stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen zoals bepaald in de wetgeving en de ondertekende akkoorden.

Belangrijkste activiteiten:

 • de productiecapaciteit van het pompstation verhogen
 • het distributienet in secties opsplitsen
 • de monitoring van het drinkwaternet van JIRAMA op punt zetten
 • openbare waterkiosken bouwen en aansluiten op het netwerk van JIRAMA
 • sanitaire installaties bouwen bij 200 families
 • via wijkcomités en scholen bewustmaken rond hygiëne
 • netwerkverliezen opsporen en oplossen
 • de technische dienst van het drinkwaterbedrijf JIRAMA ondersteunen.
   

Partnerschap

Het project in Toamasina is een samenwerking van Join For Water, De Watergroep en het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

Daarnaast hebben De Watergroep en SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de France) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor dit project. Dit gebeurde tijdens het 6de Wereldwaterforum in Marseille op 14 maart 2012. SEDIF is het grootste openbare drinkwaterbedrijf in Frankrijk.