De Watergroep werkte binnen het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling aan een watervoorzieningsproject in Chili. Het project had als doel de watervoorziening in het vissersdorp Punta Chorros verder uit te bouwen. Dit project is sinds mei 2013 afgerond.

Medewerkers van De Watergroep en lokale vertegenwoordigersHet project draagt de titel ‘Water voor ontwikkeling: Capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening in Punta Chorros, Coquimbo in Chili'. Het kadert in een samenwerkingsverband met de Gentse universiteit, Join For Water en het Departement Internationaal Vlaanderen. Het door de Unesco ondersteunde onderzoekscentrum Cazalac treedt op als lokale partner. Binnen De Watergroep is vooral de business unit Industrie & Services nauw betrokken.

Het project in Punta Chorros werd geselecteerd omdat er al een goed werkende infrastructuur was die door lokale partners deskundig wordt beheerd. Een 17 km verderop gelegen waterput bevoorraadt een 160-tal aansluitingen in het dorp. Die infrastructuur is in 2006 in dienst genomen, maar bleek al snel ontoereikend om de groei op te vangen van het dorp, dat dankzij zijn ligging en gevarieerde zeefauna het potentieel heeft om uit te groeien tot een centrum voor duurzaam toerisme.
 

Drinkwater en sanitatie voor 750 bewoners

De doelstelling van het project was de capaciteit van de bestaande drinkwatervoorziening uit te breiden in de kustgemeente Punta Chorros, maar ook op het eiland Islas Damas. De directe doelgroep bestaat uit de 750 inwoners van Punta Chorros. Het zijn hoofdzakelijk vissers, die soms ook bescheiden activiteiten ontwikkelen in de toeristische sector. Zij worden nauw betrokken bij het project via het lokale drinkwatercomité. Daarnaast komen er jaarlijks 40.000 bezoekers naar het zeereservaat. Door een betere drinkwatervoorziening kan de plattelandsvlucht worden gestopt en wordt een gezonde basis gelegd voor een duurzaam en ecologisch verantwoord toerisme.

We onttrekken hier water aan de zee en verpompen het naar het waterproductiecentrum, waar we omgekeerde osmose toepassen als behandelingstechniek. Het waterproductiecentrum werkt volledig op zonnepanelen en is een mooi voorbeeld van duurzame watervoorziening in de streek.

Sinds mei 2013 werd de drinkwaterinstallatie in gebruik genomen. De Watergroep stond in dit project in voor advies, financiële ondersteuning en nam de installatie in dienst. Daarbij werd ook een opleiding gegeven over de werking van de installatie. De installatie is intussen officieel overgedragen aan het ministerie van Bosbouw (CONAF). Zij staan sinds mei 2013 in voor de uitbating van het waterproductiecentrum.

In 2014 werd deze installatie officieel ingehuldigd. Dit haalde toen uitgebreid de lokale Spaanstalige pers.

Installatie Chili