De Watergroep stapt in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling samen met de ngo Join For Water en de Vlaamse overheid in een project om de drinkwatervoorziening in de Congolese provincie Ituri te verbeteren. 

 • Tussen 2015 en 2018 werkten we aan de ondersteuning van drinkwatercomités, herstelden we bestaande waternetten en bouwden we een drinkwatersysteem in Ngongo en 3 waterleidingen in Mahagi. 
 • Begin 2020 werd de samenwerking vernieuwd en werken we aan een nieuw gravitair drinkwatersysteem in Ngote voor 25.100 personen, en sensibiliseren we rond hygiëne en sanitatie. 
   

35 jaar ervaring in Congo

Al meer dan 35 jaar werkt de ngo Join For Water samen met de Congolese partner CIDRI aan de uitbouw van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in de provincie Ituri in Oost-Congo. Goed voor de aanleg van 13 drinkwatersystemen die een half miljoen mensen van water voorzien. Dat is nog steeds slechts 1 op 9 mensen in Ituri. Het beheer is in handen van drinkwatercomités, die bestaan uit leden van de bevolking. Met de hulp van CIDRI slagen ze erin de infrastructuur draaiende te houden, maar er is nog ruimte voor verbetering.

In Congo zijn in theorie een groot aantal staatsinstellingen betrokken bij het waterbeheer. In 2015 werd een nieuwe waterwet aangenomen, die een wettelijk kader biedt voor de hervorming van de watersector. Voor 2014 was waterbeheer een monopolie van de staat. De nieuwe wet laat ook beheer door de lokale gemeenschap toe.

In 2018 werd een tweedelijnsstructuur opgericht die een juridische erkenning kreeg, de Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau (SAGE), die de aangesloten beheerscomités technische en beheersmatige ondersteuning zal verlenen. SAGE vertegenwoordigt de beheerscomités en behartigt de belangen van de watergebruikers.
  

Wachten aan watertappunten

Lange wachtrijen aan de publieke watertappunten in Bunia, de hoofdstrad van Ituri © Nick HannesDe drinkwatersystemen die pakweg 20 jaar geleden gebouwd zijn, zijn intussen veel te klein geworden door de toegenomen bevolking. Met als gevolg: lange wachtrijen voor de publieke watertappunten die de watercomités enkel ’s morgens en ’s avonds openstellen. Met deze projecten willen we meer inwoners toegang verlenen tot drinkwater door de drinkwatersector in Congo op een efficiënte, rechtvaardige en duurzame manier uit te bouwen. En daar komt de kennis en expertise van De Watergroep goed van pas. Naast financiële middelen, biedt De Watergroep ook technische ondersteuning.
 

Betrokken partijen

 • Lokale uitvoerende partner CIDRI (Centre d’Initition au Développement Rural en Ituri)
 • Join For Water
 • De Watergroep
 • Vlaamse Overheid 
 • Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
   

1 december 2015 tot 31 maart 2018

 • Voor wie?
  • 13 drinkwatercomités in Ituri
  • 58.000 nieuwe watergebruikers
  • 500.000 bestaande watergebruikers (via verbetering werking waterdienst)
 • Wat?
  • Ondersteuning drinkwatercomités via oprichting overkoepelende ondersteuningsstructuur
  • Herstellingen aan bestaand waternetten
  • Aanleg drinkwatersysteem in Ngongo en 3 waterleidingen in Mahagi
 • Projectkost: 696.000 euro
   

Vernieuwd project: 1 januari 2020 – 31 december 2021

 • Voor wie?
  • 25.100 nieuwe watergebruikers
  • 615.000 bestaande watergebruikers (via verbetering bestaande watersystemen)
 • Wat?
  • Bouw van een nieuw gravitair drinkwatersysteem in Ngote
  • Werken aan verbetering van hygiëne en sanitatie bij 150 families in 4 dorpen 
  • Herstellingen aan bestaand waternetten
  • Bouw van 6 blokken van elk 4 latrines en de sensibilisatie van de leerlingen via de hygiënecomités in 3 scholen
  • Uitvoeren studie in de omgeving van Bunia (Lonyo) voor de bouw van een grootschalig nieuw systeem (op termijn 90.000 gebruikers)
  • Invoeren nieuwe bronbeschermingsmaatregelen (o.a. herbebossing, met samenwerking van BOS+ Tropen)
 • Projectkost: 499.994 euro
 Logo Join For Water   Logo VPWVO