Naast Chili en Madagaskar is De Watergroep sinds enkele jaren ook actief in Suriname, waar we in de kustgemeente Galibi een maatschappelijk project rond drink- en afvalwatervoorziening mee ondersteunden in samenwerking met de vzw Marowijne.
 

Installatie in SurinameSituering

De vzw Marowijne (= naam van de aangrenzende rivier) werd opgericht met als bedoeling de ondersteuning en ontwikkeling van het Surinaamse district (‘provincie') Marowijne via een reeks van initiatieven, waaronder de verbetering van de drinkwatervoorziening. Het district Marowijne is 4.627 km² groot, maar telt slechts zo'n 20.000 inwoners. Galibi is een kustgemeente in dit district met ongeveer 1.000 inwoners. De voertaal is Nederlands. Dit kustdrop is enkel per boot bereikbaar. Toegang tot veilig en voldoende drinkwater, het hele jaar door, is hier niet vanzelfsprekend. De lokale gemeenschap was al bijna 30 jaar op zoek naar een stabiele oplossing.
 

Project afgerond

Watertoren in SurinameDe Watergroep (business unit Industrie en Services) positioneert zich in dit drinkwaterproject in Galibi als waterexpert voor het luik drinkwater, en aansluitend ook voor het afvalwaterbeheer. In de periode 2008-2013 werden enkele werkbezoeken afgelegd tussen de verschillende betrokken partijen. 

Eind november 2013 trokken 5 medewerkers van De Watergroep naar Suriname om er de drinkwatervoorziening in het dorp Galibi helemaal af te ronden. De Watergroep bouwde eerder al (in mei 2012) een waterproductiecentrum met een capaciteit van 20 m³ per uur en zorgden voor de verbinding met het nieuwe distributienet. Om tot een perfect werkend waterproductiecentrum en een continue bevoorrading te komen waren nog 2 werken nodig: het inschakelen van een watertoren en een noodgenerator. Met zijn 20 meter is deze watertoren meteen ook één van de hoogste in Suriname. Dankzij deze watertoren hebben de inwoners van Galibi voortaan 24 uur op 24 uur toegang tot veilig en gezond kraantjeswater. Het dorpsbestuur zorgt nu voor een watercomité dat moet instaan voor een permanente waterlevering en goede organisatie van de watervoorziening.

De inspanningen van De Watergroep bleven niet onopgemerkt bij de Surinaamse overheden en administraties. Omdat die overtuigd zijn van de mogelijkheden van De Watergroep,zijn gesprekken gestart voor inbreng van kennis en kunde in nieuwe en grotere drinkwaterprojecten.