De Watergroep werkt sinds 2020 met enkele waterpartners aan de uitbouw van de drinkwatervoorziening van een schoolgemeenschap in Mutete (Rwanda). Via de opvang en behandeling van hemelwater willen we er de gezondheid en levenskwaliteit van de lokale bevolking vergroten. 

Zonemanager Realisatie en Relaties Ken Stockman trok een aantal keer naar Rwanda om de werkzaamheden op te volgen.

Op 28 oktober 2022 werd de waterzuiveringsinstallatie officieel en feestelijk geopend.

 

Doel van het project

1) Kwaliteitsvol drinkwater in schoolgemeenschap

Het project wil kwaliteitsvol drinkwater voorzien in de schoolgemeenschap van Mutete. Regenwater wordt op een betrouwbare en duurzame manier opgezuiverd tot drinkwater. Dit gebeurt op basis van zonne-energie. Het kwaliteitsvol drinkwater zal zorgen voor een verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking.

2) Verbetering sanitaire voorziening en voedselproductie

Bijkomend zet dit project ook in op de verbetering van de huidige sanitaire voorziening en voedselproductie. Hiervoor bouwden de partners begin 2022 6 toiletten en werd de aanleg en uitrusting van een boomkwekerij van fruitbomen en erosiebestrijdende planten voorzien. Dit bevordert de land- en bosbouw in het schoolmilieu.

3) Sensibilisering en gedragsverandering

Tenslotte zet het project ook in op sensibilisering en gedragsverandering rond water(her)gebruik en waterschaarste.
 

Samenwerking tussen ...

  • Bosaq (projecttrekker en ontwerper drinkwaterzuiveringsinstallatie)
  • lokale school
  • regionaal district
  • nationale autoriteiten bevoegd voor watervoorziening en sanitatie (WASAC)
  • lokale partner Parochie OLV van KIBEHO in Mutete
  • Umubano (faciliteren van lokale contacten, medefinanciering en medeopvolging)
  • HoWest (inzet op gebied van gezondheidsbevordering en -educatie)
  • Departement Omgeving (cofinanciering)
  • De Watergroep (medefinanciering en inzet van expertise).

 

Rwanda  Rwanda

Rwanda