In Mutete (Rwanda) investeert De Watergroep in een duurzame drinkwatervoorziening op zonne-energie door opzuivering van regenwater in scholen. Dit project startte begin 2022 en zal 36 maanden lopen.
 

Reisblog collega Ken Stockman

Van 24 februari tot en met 8 maart 2022 trekt onze collega Ken Stockman, adjunct-zonemanager Realisaties en Relatiebeheer, richting Rwanda. Ken gaat er ter plaatse controleren of de hemelwaterleidingen correct zijn uitgevoerd door de lokale aannemer. Die verzamelen het water om later te behandelen tot drinkwater.

Volg zijn reisblog via deze pagina vanaf 24 februari

 

Doel van het project

1) Kwaliteitsvol drinkwater in schoolgemeenschap

Het project wil kwaliteitsvol drinkwater voorzien in de schoolgemeenschap van Mutete. Regenwater wordt op een betrouwbare en duurzame manier opgezuiverd tot drinkwater. Dit gebeurt op basis van zonne-energie. Het kwaliteitsvol drinkwater zal zorgen voor een verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking.

2) Verbetering sanitaire voorziening en voedselproductie

Bijkomend zet dit project ook in op de verbetering van de huidige sanitaire voorziening en voedselproductie. Hiervoor bouwden de partners begin 2022 6 toiletten en werd de aanleg en uitrusting van een boomkwekerij van fruitbomen en erosiebestrijdende planten voorzien. Dit bevordert de land- en bosbouw in het schoolmilieu.

3) Sensibilisering en gedragsverandering

Tenslotte zet het project ook in op sensibilisering en gedragsverandering rond water(her)gebruik en waterschaarste.
 

Samenwerking tussen ...

  • Bosaq (projecttrekker en ontwerper drinkwaterzuiveringsinstallatie)
  • lokale school
  • regionaal district
  • nationale autoriteiten bevoegd voor watervoorziening en sanitatie (WASAC)
  • lokale partner Parochie OLV van KIBEHO in Mutete
  • Umubano (faciliteren van lokale contacten, medefinanciering en medeopvolging)
  • HoWest (inzet op gebied van gezondheidsbevordering en -educatie)
  • Departement Omgeving (cofinanciering)
  • De Watergroep (medefinanciering en inzet van expertise).