Op 8 juli 2009 trok onze medewerker Filip Vancoillie voor 11 maanden naar Bolivië in het kader van het programma ‘wissel-leren' van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AGO) van de Vlaamse overheid. Met deze expeditie was onze ingenieur niet aan zijn proefstuk toe. 5 jaar daarvoor werkte hij gedurende 6 maanden mee aan een landbouw- en irrigatieproject in het hooggebergte van Ecuador.

Sfeerbeeld BoliviëHet programma ‘wissel-leren' is gericht op innovatie binnen entiteiten van de Vlaamse overheid. Via een uitwisselingsproject loopt een medewerker stage bij een andere organisatie, om daarna gericht te innoveren in de eigen organisatie. De wisselpartner kan een organisatie zijn van de Vlaamse overheid, een privébedrijf of een organisatie in het buitenland

Namens De Watergroep diende Filip Vancoillie een projectvoorstel in. Samen met 12 andere projecten werd het voorstel van Filip door het AGO weerhouden voor ondersteuning. Tijdens zijn loopbaanonderbreking (van midden juli 2009 tot midden juni 2010) verrichtte hij vrijwilligerswerk voor 2 Belgische ngo's in Bolivië. Bij 1 van de 2 partners werkte hij rond water.
 

Wat was het doel van het ‘wissel-leren'-project van Filip?

De algemene doelstelling van het project is bewustmaking rond het thema water. Dit gebeurt zowel binnen De Watergroep als daarbuiten, en wordt gerealiseerd in 3 stappen: via culturele uitwisseling met de lokale bevolking, via sensibilisering in samenwerking met de wissel-partner, de ngo Bevrijde Wereld, en met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en ten slotte via het opzetten van nieuwe initiatieven en samenwerkingen rond het thema water.
 

Wat houdt het project precies in?

Filip: 'De ngo waarbij ik in Bolivië vrijwilligerswerk rond het thema water heb verricht is ICO. ICO is de lokale partner van de ngo Bevrijde Wereld en coördineert irrigatieprojecten in verschillende gemeenschappen in Bolivië. Het vrijwilligerswerk zelf liep in de gemeente Pasorapa, in het Andes-gebergte. Ik werkte hier rond 3 thema's die ook binnen De Watergroep nog steeds actueel zijn: duurzame waterwinning, de wijzigende waterkwaliteit van onze bronnen en klimaatverandering. Bewustmaking rond water is cruciaal voor elk van deze 3 thema's.'

Wie de belevenissen van Filip in Bolivië wil nalezen, kan surfen naar http://filipinbolivie.blogspot.com.