De Watergroep voert aftakkingen uit waar de regels rond afstand houden (social distancing) gerespecteerd kunnen worden door alle betrokken partijen. Hou dus ook als klant bij de uitvoering van de aftakking voldoende afstand!

 

Bij het (ver)bouwen van een woning komt heel wat kijken. Vraag daarom zo snel mogelijk (= meteen na ontvangst van de bouwvergunning) jouw drinkwateraftakking aan bij De Watergroep! Op deze pagina vind je de werkwijze terug om een nieuwe aftakking aan te vragen.

Ons aanbod

  1. Aftakking aanvragen
  2. Offerte van De Watergroep
  3. Offerte goedkeuren + voorbereidende werken
  4. Uitvoering vragen
  5. Controlebezoek
  6. Realisatie aftakking
  7. Keuring aanvragen
  8. Adreswijziging inseinen