Dit installeren we bij de uitvoering van je drinkwateraftakking 

De Watergroep staat in voor de installatie van de watermeters, de membraanstopkraan, het leegloopkraantje en de noodzakelijke centrale terugstroombeveiliging. De watermeter en het controlekraantje zijn gevat in een steunbeugel en vastgemaakt op een vochtbestendige houten plaat. Tot en met het controlekraantje is De Watergroep verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit. De klant zorgt voor de installatie van de flexibele of vaste aankoppeling met wartelmoer en T-stukken met geïntegreerde leegloopkraantjes op de laagste punten van de binneninstallatie.

Verwittigen bij storing

Verwittig bij storingen en eventuele problemen met de leiding vanaf de gevel tot de controlekraan onmiddellijk De Watergroep. 

Respecteer de geldende voorschriften 

Zorg ervoor dat de binnenleiding en de sanitaire toestellen opgesteld worden volgens de bepalingen van het technisch reglement, het Belgaqua-repertorium en het waterverkoopreglement. Een juiste werkwijze en een keuze van de juiste materialen belet dat schadelijke stoffen de drinkwaterinstallaties binnendringen of dat corrosie optreedt. Het is ook verboden de drinkwaterinstallaties te verbinden met leidingen waardoor regenwater of putwater stroomt of kruisverbindingen te maken.

Dienstdruk

Is de dienstdruk van de hoofdleiding meer dan 4 bar? Dan raden we je aan een drukreduceerventiel te plaatsen. De juiste instelling van dit ventiel kan lekken voorkomen op de binneninstallatie (bv. via het veiligheidsventiel van de boiler). Je kan bij De Watergroep steeds navragen wat de dienstdruk is in jouw straat. Voor een aantal toestellen is een gekeurde Belgaqua-beveiliging verplicht. Klik hier voor een lijst met goedgekeurde en conform verklaarde beveiligingen en toestellen.

Bemetering van een brandleiding

Als klant ben je verantwoordelijk om voldoende druk en debiet op de hoogste punten in het gebouw te leveren.

Het gebruik van regenwater

Plaats je een regenwatersysteem? Dan mag er nooit een koppeling zijn tussen het regenwatersysteem en de drinkwaterleidingen. De afvoer van het regenwatersysteem moet volledig gescheiden zijn van de vuilwaterafvoer. Klik hier voor meer informatie over regenwater en waterputten.

Het nut van waterbehandelingsinstallaties?

Leidingwater is drinkwater. Het voldoet aan strenge normen voor ruim 60 kwaliteitsparameters en wordt continu gecontroleerd. Het is bijgevolg niet nodig om nog bijkomende waterbehandelingstoestellen te plaatsen. Het plaatsen van een waterontharder kan overwogen worden wanneer de hardheid van het water problemen zou opleveren voor een aantal huishoudelijke toestellen. Voor de gezondheid is hard water totaal onschadelijk. Indien u voor een waterontharder kiest, is het aangewezen om deze enkel op het warmwatercircuit aan te sluiten. Schakel hiervoor een gespecialiseerde vakman in en denk ook aan een regelmatig onderhoud.