De Watergroep doet er alles aan om de watervoorraden kwantitatief en kwalitatief te beschermen. Maar ook jij kan je steentje bijdragen, bijvoorbeeld door minder verontreinigende stoffen in het milieu brengen. Zo wordt er minder naar het grond- en oppervlaktewater weggespoeld. Bekijk onze beste tips!
 

Ga veilig om met minerale brandstoffen en oliën

 • Laat regelmatig de brandstoftanks op lekken controleren. Wanneer ze buiten liggen, kunnen ze via doorsijpeling het water verontreinigen.
 • Verzamel gebruikte oliën en breng ze naar een containerpark, of laat ze selectief ophalen.
   

Wees zuinig met het gebruik van was- en schoonmaakproducten

 • Gebruik niet meer wasproducten dan nodig is.
 • Reinig vloeren met biologisch afbreekbare producten.
 • Gebruik niet te veel bleekwater voor het poetsen van de stoep. Dit vormt ongewenste uitspoelbare chloorverbindingen in de bodem.
   

Zamel schadelijke oplosmiddelen in

 • Voor het reinigen van mechanisch gereedschap, verfborstels, enz.... worden dikwijls gevaarlijke solventen gebruikt. Gebruik er zo weinig mogelijk van of schakel over op milieuvriendelijke producten (zoals bv. extract van sinaasappelschillen). Indien je er toch mee zit, verzamel ze dan en breng ze naar het containerpark.
   

Ga verstandig om met geneesmiddelen en cosmetica

 • Gebruik geen overdaad aan deze producten: de reststoffen komen via natuurlijke uitscheiding en wasbeurten in het afvalwater terecht.
 • Spoel vervallen geneesmiddelen niet door, maar breng ze terug naar uw apotheek.
   

Bestrijd ongedierte op een milieuvriendelijke manier

 • Er bestaan veel natuurlijke combinaties van teelten, die ongedierte van de gewassen weghouden: zo weren bijvoorbeeld Afrikaantjes of "Stinkertjes" aaltjes en koolvliegmaden bij kool en beschermen komkommers.
 • Er zijn ook natuurlijke spuitoplossingen, die voor bepaalde insecten doeltreffend zijn: zo kunnen in bepaalde gevallen aftreksels van netels, tabak, look helpen. Meer informatie hierover op de website van Velt.
   

Pas een zinvolle tuinbemesting toe

 • Composteer je keukenafval. In de handel zijn tal van systemen beschikbaar. Deze compost is een goede bemesting.
 • Gebruik chemische meststoffen alleen als bijkomende toevoeging.
 • Doe niet aan overbemesting. Dikwijls wordt immers veel meer mest toegediend dan de planten kunnen opnemen. De overtollige meststoffen spoelen uit en vervuilen zo grond- en oppervlaktewater.
   

Schakel over op milieuvriendelijke onkruidbestrijding

 • Gebruik geen chemische middelen (pesticiden) om boorden en perkranden onkruidvrij te maken. Bedek de grond met een laag van 5 tot 8 centimeter dennennaalden, boomschors, zaagsel,... Wat dan nog doorkomt, kan je gemakkelijk uittrekken.
 • Strooi afgemaaid gras tussen groenten, bloemen en planten. Dat belet de groei van onkruid, houdt de grond vochtig en is een ideale groenbemesting.

Ook door verstandig om te gaan met drinkwater worden de grondwatervoorraden beschermd!