R_012_1-E

aansluiting van ondergrondse brandkranen (OBK):

  • type I: uitlenging uit de as leiding met voetbocht (= standaarduitvoering)
  • type II (uitzonderlijk zo type I niet uitvoerbaar is): bovenop de leiding (zonder voetbocht) 
R_012_2-C

aansluiting van bovengrondse brandkranen (BBK)

  • steeds met tussenplaatsing van een afsluiter
R_012_3-C plaatsing brandkranen op het einde van distributieleidingen
R_014_1-C plaatsen van apparaten naast grachten en aan de voet van glooiingen
R_021_1-B te gebruiken codes en symbolen in sanitaire installaties volgens de norm nbn en 806-1
R_021_2-C symbolen / synoptiek voor leidingnetwerken
R_022_1-D omvormen distributienet naar zelfreinigend net: eerste fase
R_024_1-B

diverse werken en toebehoren voor het plaatsen van buisleidingen

  1. kruisingen met draineerbuizen
  2. omlijstingen met straatstenen
R_026_1-D spoelsysteem
R_027_1-B azobe-matten of houten palen voor het vasthechten van leidingen
R_031_1-T uitvoeren van huishoudelijke aftakking
R_031_2-K

uitvoeren binnendeel huishoudelijke aftakking/aftakking met prefab verdeelcollector (appartementen, kantoren, …) 

  • type a: met compacte minibinneninstallatie of ééntapsaansluiting
  • type b: met ea-beveiliging
R_031_3-D uitvoeren flexibele koppeling tussen bestaande watermeterconfiguratie en de binneninstallatie
R_031_4-C huisaansluitingen dn 32 in de nabijheid van koolwaterstof bezoedelde gronden
R_032_1-Q uitvoeren van aftakkingen met prefab verdeelcollector (appartementen, kantoren, …)
R_033_1-K uitvoeren van industriële aftakkingen
R_034_1-A inbouwmogelijkheden eerste hoofdkraan bij de overgang van vmw- naar svw-watermeterconfiguratie
R_041_2-A
kamer voor drukregelaar
R_053_1-F doorgang onder spoorweg (algemeen)
beschermkoker in gvk, pvc, pe, ductiel gietijzer of gewapend beton 
R_054_2-B

herstelling oevers van waterlopen na plaatsen van een zinker

  • model 1: schanskorven en perkoenpalen
  • model 2: azobebetuining
  • model 3: schanskorven
R_071_1-E aansluiting van private riolering op gemeentelijke riolering (gescheiden of gemengde riolering)
leidingmateriaal: pvc.u - sn8
R_071_2-B aansluiting van private/industriële riolering op gemeentelijke hoofdriolering (gescheiden of gemengde riolering)
leidingmateriaal: ductiel gietijzer
R_071_3-B aansluiting van private/industriële riolering op gemeentelijke hoofdriolering (gescheiden of gemengde riolering)
leidingmateriaal: gres
R_072_1-A plaatsen van rioleringen en kopmuren bij het overwelven van grachten 
R_091_1-C wegenismateriaal bestemd voor de aanduiding van de installaties vanDe Watergroep
R_093_2-C toepassingsgebied watermeters