26-02-2018

WaterfactuurKlanten van De Watergroep krijgen 20 kalenderdagen (vanaf de factuurdatum) om hun factuur te betalen. Om gekruiste betalingen te vermijden, vertrekt de eerste herinneringsbrief in de praktijk na 28 kalenderdagen. De kost die hiervoor aangerekend wordt, namelijk 7,50 euro, dient om de administratieve kosten die veroorzaakt worden door deze laattijdige betaling, te dekken. Aan beschermde klanten wordt de betalingsherinnering kosteloos toegestuurd.

Klanten met betaalmoeilijkheden kunnen steeds een kosteloos afbetalingsplan aanvragen. Voor huishoudelijke klanten kan ook via het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling een afbetalingsplan worden gevraagd. 

Blijft betaling alsnog uit, dan kan het dossier van een huishoudelijke klant (meermaals) voorgelegd worden voor de lokale adviescommissie van de gemeente/stad waar de klant woont. Deze procedure is kosteloos en de betrachting is opnieuw om een afbetalingsregeling uit te werken.

Ten slotte is er in het Algemeen waterverkoopreglement een sociale korting voorzien die wordt toegekend aan klanten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Klanten die willen weten of ze hiervoor in aanmerking komen, kunnen dit nakijken via deze link

Om problemen door een laattijdige betaling te vermijden, raden we onze klanten aan voor een domiciliëring te kiezen.