03-07-2017

Sinds 2016 is De Watergroep lid van het bedrijfstakonderzoek (BTO) van KWR, een platform voor collectief onderzoek rond water in Nederland. Op uitnodiging van De Watergroep sluiten nu ook de Universiteit van Gent en de KU Leuven zich aan. Tijdens de BTO-workshop ‘Water kent geen grenzen’ op 25 april 2017 in het waterproductiecentrum in Kluizen ondertekenden De Watergroep en de universiteiten de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling.
 

Onderzoek naar nieuwe waterzuiveringsprocessen

Binnen deze samenwerking zullen voor De Watergroep 2 postdoctorale onderzoekers voor de komende 5 jaar onderzoek verrichten naar nieuwe waterzuiveringsprocessen.

Hierbij gaat veel aandacht naar Computational Fluid Dynamics (studie van stromingen) voor het ontwerp van de reinwaterkelders, en naar het ionenwisselingsproces voor het verwijderen van organisch materiaal uit het water.
 

Intensieve workshop

De ondertekening volgde op een intensieve dag kennismaken, samenwerken en netwerken tijdens de BTO-workshop ‘Water kent geen grenzen’. De Watergroep, KU Leuven, UGent, de Nederlandse waterbedrijven en KWR werkten die dag rond 3 belangrijke en actuele onderwerpen voor de drinkwatersector:

  1. Hydroinformatics: modelleren van data, doorrekenen van toekomstige scenario’s, integrale conceptuele watersysteemmodellering met het oog op huidige en toekomstige waterbeschikbaarheidsanalyses en op tools om de beschikbare data te analyseren voor allerlei situaties van bron tot kraan, zoals Computational Fluid Dynamics (CFD).
  2. Waterbehandeling: verbeteren van de kleur en de biostabiliteit van water door de verwijdering van opgeloste organische koolstof (DOC). 
  3. Waterkwaliteit: identificeren van organismen in het water met behulp van DNA sequencing (Next Generation Sequencing), waarbij het waterproductiecentrum in Zele als case study is gebruikt.
     

Kennisnetwerk voor de toekomst

De workshop zorgde voor een stevige basis, waarop de komende jaren een waardevol Vlaams-Nederlands kennisnetwerk kan uitgroeien. Met deze grensoverschrijdende samenwerking kunnen kennis en technologie ook in de toekomst bijdragen tot een hoogwaardige drinkwatervoorziening.