07-12-2023

De installatie van de digitale watermeter komt stilaan op kruissnelheid na een succesvolle proefperiode. De ambitie is dat tegen 2030 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen een digitale watermeter hebben. De komende jaren slaan waterbedrijven Farys, De Watergroep en Pidpa de handen in elkaar met Fluvius voor de installatie. Een gelijktijdige installatie van digitale meters (elektriciteit, gas en water) zorgt voor minder hinder bij onze klanten. Bovendien zorgt de samenwerking met Fluvius ook voor een vlotte gegevensuitwisseling. 

digitale watermeter

 

Het is de ambitie dat tegen eind 2030 2,8 miljoen gezinnen in Vlaanderen een digitale watermeter hebben en zij zo hun waterverbruik op de voet kunnen volgen. Klanten zullen sneller het resultaat van hun besparingsinspanningen zien en waterlekken worden veel sneller opgemerkt. Om die bijna 3 miljoen digitale watermeters te plaatsen, werken we samen met waterbedrijven Farys en Pidpa. Op dit moment zijn er al 170.000 digitale watermeters geïnstalleerd bij klanten van Farys, De Watergroep en Pidpa. 

 

Gezamenlijke installatie van alle digitale meters

Na een geslaagd proefproject blijven de 3 waterbedrijven samenwerken met Fluvius om alle digitale meters op hetzelfde moment te laten plaatsen door 1 installateur. Dat is in het voordeel van de klanten en past volledig binnen onze ‘minder hinder’-benadering. Bovendien hergebruiken we maximaal de bestaande communicatietechnologie van de digitale elektriciteitsmeter. De digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter van Fluvius en kunnen zo verbruiksgegevens communiceren.

 

Slimme digitale watermeter

Dankzij de koppeling met de digitale elektriciteitsmeter kunnen we onze digitale watermeter ‘slim’ maken. Een watermeter heeft geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Om verbruiksgegevens door te sturen, zouden we het toestel eerst moeten uitbreiden met een extra communicatiemodule en een aangepaste batterij. Dankzij de samenwerking met Fluvius kunnen we de digitale watermeter bij de installatie aan de digitale elektriciteitsmeter koppelen. Die digitale elektriciteitsmeter bevat sowieso elektriciteit en gebruikt al een netwerk om energiegegevens door te sturen. Dankzij een minibatterij en verbinding met de digitale energiemeter, kan onze digitale watermeter via het netwerk van Fluvius ook waterverbruiksgegevens doorsturen. Alle data blijft uiteraard strikt gescheiden per klant en nutsbedrijf. Dankzij de slimme digitale watermeter hoeven onze klanten nooit meer hun meterstand door te geven, kunnen ze hun waterverbruik veel beter opvolgen en krijgen ze hun factuur automatisch op basis van het werkelijke waterverbruik.

 

Timing en werking

Wanneer krijgen onze klanten een digitale watermeter en kunnen ze genieten van de voordelen van zo’n toestel? Dat hangt af van welke digitale meters er al in huis zijn. Er zijn 3 verschillende scenario’s. 

 

1. Nog geen digitale energiemeter(s) én nog geen digitale watermeter.

Een installateur komt de digitale watermeter en digitale energiemeter(s) samen installeren.
Zodra de digitale meters succesvol geplaatst zijn:

 • wordt het verbruik automatisch doorgestuurd naar de betrokken nutsbedrijven en moet de klant dus geen meterstanden meer doorgeven.
 • kan de klant het gas- en elektriciteitsverbruik opvolgen via Fluvius. Via de P1-poort van de digitale elektriciteitsmeter is het bovendien mogelijk om een app aan te sluiten en het verbruik op de voet op te volgen.
 • is het waterverbruik binnenkort ook op te volgen via de online klantenzone van De Watergroep.

 

2. Al (een) digitale energiemeter(s) maar nog geen digitale watermeter.

Al onze klanten krijgen tegen eind 2030 een installateur op bezoek die een digitale watermeter plaatst.
Zolang er geen digitale watermeter geïnstalleerd is:

 • sturen we een uitnodiging uit om de stand van de watermeter door te geven.
 • kunnen klanten het jaarlijkse waterverbruik opvolgen via de online klantenzone (op basis van de gefactureerde meterstanden).
 • stuurt de digitale elektriciteitsmeter de meterstanden van gas en elektriciteit wel al automatisch door naar Fluvius. Via de P1-poort van de digitale elektriciteitsmeter is het bovendien mogelijk een app aan te sluiten om het verbruik op de voet op te volgen.

   

3. Al een digitale watermeter maar nog geen digitale energiemeter(s).

Alle klanten van Fluvius krijgen een bezoek van een installateur die de digitale energiemeters plaatst.
Zolang er geen digitale energiemeter geïnstalleerd is:

 • sturen de nutsbedrijven nog elk jaar een uitnodiging om de meterstanden van water- en energiemeter(s) door te sturen.
 • kunnen klanten het jaarlijkse water-, gas- en elektriciteitsverbruik opvolgen via de online klantenzones (van De Watergroep en Fluvius).
 • hangt er een blauwe sticker op de analoge elektriciteitsmeter. Bij de installatie van een digitale energiemeter gebruikt de installateur de code op die sticker om de digitale watermeter met de digitale elektriciteitsmeter te verbinden en ‘slim te maken’. Pas als die verbinding gemaakt is, kunnen klanten voluit genieten van de voordelen van een digitale watermeter.

  blauwe sticker digitale watermeter

 

De meest recente informatie over digitale watermeters vind je steeds op dewatergroep.be/digitalewatermeter.

 

digitale watermeter  digitale watermeter