18-02-2022

Installatie eerste digitale watermeter in NinoveOp 18 februari 2022 werd de eerste digitale watermeter geïnstalleerd in een pilootproject van 3 Vlaamse waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa en netbedrijf Fluvius. Dat project bereidt hun grootschalige uitrol van de digitale watermeter voor. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de nutsbedrijven gebeurt de installatie van de digitale meter voor elektriciteit, gas en water gelijktijdig.

3 Vlaamse waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa zijn gestart met een pilootproject waarbij ze 70.000 digitale watermeters bij klanten installeren, verspreid over heel Vlaanderen. Op 18 februari 2022 gebeurde de eerste installatie van zo’n digitale watermeter bij een jong gezin in Ninove. Dankzij een intensieve samenwerking met Fluvius verloopt de installatie van de digitale meter voor elektriciteit, gas en water op hetzelfde moment. Zo blijft de hinder voor klanten tot een minimum beperkt.

Een digitale watermeter biedt heel wat voordelen ten opzichte van de analoge ‘mechanische’ watermeter. Het toestel kan zelf gegevens verzenden en ontvangen. En dat betekent in de eerste plaats minder werk voor klanten. Zo moeten ze bijvoorbeeld niet langer elk jaar hun meterstand doorgeven. En ook bij een verhuis of overname is de juiste meterstand op een bepaalde datum meteen gekend.

Deze manier van werken is gemakkelijker maar ook duurzamer: geen papieren invulkaartjes of rondrijdende meteropnemers meer om meterstanden op te nemen. Klanten ontvangen automatisch hun waterfactuur op basis van de werkelijke meterstand. In de toekomst biedt de digitale watermeter nog meer mogelijkheden zoals real-time inzicht in waterverbruik en meldingen bij abnormaal hoog verbruik, die zowel klanten, waterbedrijven als de maatschappij helpen om op een duurzame manier om te gaan met water.

Sleutelrol digitale meters voor uitdagingen energie én water

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten we allemaal zuiniger, slimmer en groener omgaan met energie. De digitale energiemeters van Fluvius, die sinds 2019 worden uitgerold, zijn cruciale instrumenten om dat te realiseren. Maar ook de watersector heeft gelijkaardige uitdagingen. Door de klimaatverandering kampt Vlaanderen steeds vaker met droogte en moeten we allemaal actiever inzicht krijgen in ons waterverbruik en waterlekken snel kunnen opsporen.

“Net om die uitdagingen te trotseren, spelen de digitale watermeters een sleutelrol. Daarom willen waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa ze tegen 2030 introduceren in heel Vlaanderen,” zegt Alexandra De Jonge, programmamanager Digitale Watermeter voor de waterbedrijven. “Om dat zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen, starten we een grootschalig pilootproject in samenwerking met Fluvius. We houden een gezamenlijke planning aan. Zo kunnen zowel energie- als watermeters tegelijk geplaatst worden door dezelfde technicus. Daarnaast hergebruiken we maximaal de bestaande communicatietechnologie. De digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter van Fluvius en kunnen zo communiceren met de buitenwereld.”

De persoonlijke informatie van klanten, zoals verbruiksinfo of meterstanden, wordt op geen enkel moment gedeeld tussen de netbedrijven onderling. Alle klanten kloppen dus nog steeds aan bij hun gebruikelijke klantendiensten en aanspreekpunten.
 

3 aannemers gaan aan de slag

Logo digitale watermeter

De plaatsing van de digitale meters gebeurt door de 3 aannemers die vandaag al de digitale energiemeters plaatsen: Unit-T, TEAPlus en 3DM. Ze nemen elk een specifieke regio voor hun rekening. De aannemers nemen rechtstreeks contact op met de 70.000 betrokken klanten om een afspraak te maken.

Elke technicus heeft een identificatiebadge van Fluvius en een sticker met het logo van de digitale watermeter.

 

Unit T Digitale watermeter Digitale watermeter

 

"Met de komst van de digitale watermeter krijgt elke Vlaming op termijn een beter zicht op zijn werkelijk verbruik en kan er bovendien snel worden ingegrepen bij eventuele lekken. Dat is in het voordeel van de klant, maar bij uitbreiding alle Vlamingen. Want als we Vlaanderen weerbaarder willen maken tegen langdurige periodes van droogte die bij de klimaatverandering komen kijken, dan hebben we elke druppel water nodig. Daarnaast wordt fysieke opname van meterstanden overbodig. Elke kilo CO2 die de meterstandopmeters minder uitstoten zijn bovendien een extra zegen voor onze longen en bij uitbreiding voor heel onze omgeving."

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

 

Meer info over dit pilootproject lees je hier.