15-03-2019

Waterproductiecentrum De BlankaartHet waterproductiecentrum De Blankaart dateert van 1972 en heeft een capaciteit 40.000 m³ drinkwater, goed een derde van de totale drinkwaterbehoefte van West-Vlaanderen. Dit waterproductiecentrum is de oudste installatie van De Watergroep op basis van oppervlaktewater en is ondertussen aan een grondige renovatie toe. De volledige vernieuwing verloopt in fases, met als doel de nieuwe installatie volledig klaar te hebben in 2028.

In de eerste fase van het masterplan De Blankaart zit de bouw van de nabehandelingsinstallatie met reservoir en hoogdruk, de bouw van een dienstencentrum, de toegangsinfrastructuur (met nieuwe toegangsbrug) en het eerste deel van de omgevingswerken. Momenteel zijn de werken voor de nabehandelingsinstallatie in uitvoering. De bouw van het dienstencentrum, de toegangsinfrastructuren en de omgevingswerken gaan binnenkort van start.

Meer informatie over het masterplan lees je hier.