14-03-2019

‘Als waterbedrijf ondervinden we als geen ander de gevolgen van de klimaatverandering’, stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. ‘Klimaatmodellen voorspellen dat we steeds vaker langere periodes van droogte zullen krijgen, afgewisseld met korte periodes van hevige regenval. We zoeken daarom op verschillende fronten naar mogelijke oplossingen om met deze gewijzigde realiteit om te gaan en zo onze klanten op elk moment van kwaliteitsvol drinkwater te blijven voorzien.’

De lange droogteperiode van vorig jaar doen geregeld de vraag rijzen naar de waterbeschikbaarheid. ‘We volgen de evolutie van onze waterbronnen op de voet. Op dit moment zijn de voorraden in onze oppervlaktewaterwinningen in Oost- en West-Vlaanderen aangevuld, op Kluizen na. Al staan we daar ook al verder dan vorig jaar rond deze tijd. Wat de grondwaterwinningen betreft, hebben we de achterstand van vorig jaar nog niet ingehaald met de neerslag die tot nu toe gevallen is. De grondwatervoorraden zijn wel voldoende groot om de drinkwaterproductie te garanderen’, verzekert Hans Goossens.
 

Inzetten op innovatie

Waterproductiecentrum De BlankaartVlaanderen is een bijzonder waterschaarse regio. Door in te zetten op technologische innovatie willen we een antwoord bieden op deze uitdaging. Zo werkt De Watergroep bijvoorbeeld samen met internationale onderzoekscentra aan het project Aquifer Storage & Recovery waarbij we tijdens de winterperiode overtollig water stockeren in de ondergrond, om het er in de zomer wanneer de vraag groter is, terug uit op te pompen. Dit voorjaar start de eerste proefboring in waterproductiecentrum De Blankaart.
 

Waterhergebruik in industrie maar ook daarbuiten

De Watergroep heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot de referentie als het gaat over het hergebruik van water bij grote industriële bedrijven. Door het DBFO-model (Design, Build, Finance & Operate) stellen we bedrijven in staat om het eigen afvalwater op te werken tot de gewenste kwaliteit en het verbruik van leidingwater te verminderen. Bovendien wordt er minder afvalwater geloosd, wat de cirkel compleet maakt.

Bekijk hier onze industriewaterprojecten.

De expertise die De Watergroep in dit domein ontwikkeld heeft, blijkt nu ook erg nuttig als het gaat over waterhergebruik in particuliere projecten, bijvoorbeeld bij de realisatie van grote woonprojecten. Door systemen van decentrale watervoorziening moet het mogelijk worden wateroverschotten in te zetten om de waterbeschikbaarheid in de omgeving te garanderen. ‘Op die manier willen we ook de particulieren meer betrekken bij het verhaal van duurzame watervoorziening’, besluit Hans Goossens.