Heel wat bedrijven zijn grote waterverbruikers maar beschouwen het beheer van hun waterhuishouding niet als een kernopdracht. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op de expertise van De Watergroep om hun interne waterstromen te optimaliseren, proceswater te leveren of afvalwater te hergebruiken binnen het productieproces. Binnen De Watergroep staat de business unit Industrie en Services garant voor de goede uitvoering van dergelijke projecten.

Op de hoogte blijven van onze industriewaterprojecten? Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Een vraag? Meer informatie nodig? Vul het contactformulier industriewater in.

  

Design, Build, Finance & Operate

DuPont

Industriewaterprojecten worden steevast op maat van de klant uitgewerkt. Op basis van de beschikbare bronnen wordt de meest geschikte manier gezocht om de gevraagde waterkwaliteit en hoeveelheid te bereiken. De business unit Industrie en Services brengt de interne waterstromen van het bedrijf in kaart en werkt op basis van de aanwezige bronnen alternatieven uit die het waterverbruik optimaliseren. Deze optimalisatie gaat meestal hand in hand met aanzienlijke besparingen bij oppompen, verwerken en lozen van water. De beschikbare bronnen kunnen grondwater of oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater of herbruikbaar proceswater. De kwaliteit van het geleverde water is afhankelijk van de vraag van de klant (o.a. koelwater, drinkwater, gedemineraliseerd water, ...). De installatie wordt meestal gebouwd op de terreinen van de klant, waardoor ook leverings- en distributiekosten kunnen gedrukt worden.

De business unit voert zijn industriewaterprojecten meestal volgens het concept van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate) uit . Dit houdt in dat we niet alleen de benodigde kennis leveren in functie van de specifieke eisen van de klant, maar ook de waterbehandelingsinstallatie op maat van de klant realiseren. Van ontwerp tot bouw en van de financiering tot de bedrijfsvoering. Hiervoor steunt de business unit op het sterk uitgebouwd team van waterbehandelingsspecialisten en technici binnen De Watergroep.
 

Ervaring in diverse sectoren

De voorbije jaren bouwden we diverse proceswaterinstallaties uit. Vooral in de bedrijfssectoren voeding en chemie heeft De Watergroep een stevig marktsegment veroverd.
 

Chemische industrie

Gezondheidssector

Landbouw

Voedingsmiddelenindustrie

Nabehandeling industriewater

Eigen pilootinstallatie en boorploeg

De business unit Industrie en Services ontwikkelde een mobiele pilootinstallatie die al bij verschillende bedrijven werd ingeschakeld. 

Dit laat toe ter plaatse onderzoek te doen naar de gewenste technieken om van de aanwezige waterbron de gewenste proceswaterkwaliteit te maken. De verschillende technieken die in een normale bedrijfsvoering gebruikt worden (o.a. ultrafiltratie en omgekeerde osmose) worden in deze pilootinstallatie op kleine schaal uitgevoerd. Dit moet de business unit en de klant toelaten om nadien beslissingen te nemen inzake de noodzakelijke investeringen en de te gebruiken technieken. Door het succes werd recent een tweede pilootinstallatie in gebruik genomen.

Daarnaast beschikken we over een eigen boorploeg die kan instaan voor het boren van nieuwe putten of voor de regeneratie van jouw bestaande waterputten.
 

Buitenlandse projecten

Naast de projecten rond proceswater is de business unit Industrie en Services ook actief in het buitenland. De kennis en expertise die De Watergroep kon opbouwen in de watersector, gebruiken we om in landen uit het Zuiden drinkwaterprojecten uit te werken. Momenteel lopen volgende projecten:

  • Chili: uitbouw drinkwatervoorziening in het dorp Punta Chorros,
  • Madagaskar: uitbouw drinkwatervoorziening en sanitatie in Toamasina,
  • Suriname: uitbouw drink- en afvalwatervoorziening in Galibi,
  • Congo: verbetering drinkwatervoorziening in de Congolese provincie Ituri.