22-06-2022

Lekken opsporen: onze prioriteit

lekken opsporenElke druppel telt. De klimaatverandering en de toenemende waterschaarste drukken ons hard met de neus op de feiten. Het terugdringen van het lekverlies is dan ook een absolute prioriteit voor De Watergroep. We maken hiervoor gebruik van nieuwe methoden, zoals het gebruik van gas.

Momenteel sporen we nog vaak lekken op via klassieke luistermethodes. Deze methodes zijn helaas dikwijls ontoereikend als we ‘stille lekken’ willen detecteren in bijvoorbeeld een PVC-leiding. Alle soorten lekken kunnen opsporen is noodzakelijk als we bij De Watergroep onze Infrastructuur Lek Index (ILI) nog verder wil verlagen.

 

Hoe sporen we lekken met gas op?

lekken gasWe injecteren een lage concentratie gas in de drinkwaterleiding. Dat gas kan helium of een mengsel van stikstof en waterstof zijn. Het gas zal dan langs openingen uit de leiding ontsnappen. Vervolgens zoekt het via de bodem zijn weg naar de oppervlakte. Daar kunnen we het gas met een detector opsporen en de locatie van het lek achterhalen.

De concentratie van het gas geeft een indicatie van de grootte van het lek. Belangrijk om weten: het gebruikte gas is onschadelijk. De buurtbewoners kunnen dus zonder problemen het water uit de kraan blijven gebruiken tijdens de lekopsporing.

 

Proefproject in Sint-Truiden

lekverliesEind april voerden we in de straten rondom het Eglantierplein in Sint-Truiden een proefproject uit in samenwerking met Hydroleaks. Op 13 locaties stelden we een verhoogde gasconcentratie vast, op de ene plaats lag die wat hoger dan op de andere. Op de locaties waar we een hogere gasconcentratie maten, konden de techniekers via de luistertechnieken een lek vaststellen. 

Om na te gaan of deze techniek wel degelijk werkt, werden de 13 locaties opengegraven. Resultaat: op alle locaties bleken er lekken te zijn. De medewerkers van De Watergroep gingen uiteraard onmiddellijk aan de slag om deze lekken te herstellen. Hiermee vermijden we een lekverlies van 10 m³ per uur.