Ook het onderwerp ‘decentrale watervoorziening’ behoort tot het programma ‘circulaire systemen’, maar wat houdt dit eigenlijk in?

Nog heel wat huishoudens zijn niet aangesloten op het drinkwaternet. In Vlaanderen loopt dit aantal op tot 40.000 huishoudens. Deze mensen hebben in de meeste gevallen geen toegang tot een alternatieve waterbron, zoals putwater. In het verleden was dat prima, maar door de toenemende klimatologische veranderingen daalt het grondwaterniveau en voldoet putwater in sommige gevallen niet meer aan de kwaliteitseisen van drinkwater.

Vaak gaat het over afgelegen locaties, waarbij de afstand tot het drinkwaternet te groot is om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen tot aan de woning. In deze specifieke gevallen biedt decentrale watervoorziening de ideale oplossing. In eerste instantie kijkt De Watergroep naar mogelijkheden van decentrale drinkwatervoorziening bij particulieren aan de hand van een pilootinstallatie. Daarnaast kan deze manier van drinkwatervoorziening een oplossing bieden voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven die op een duurzame manier gebruik willen maken van water. Een eerste stap is dan alvast het gebruik van regenwater voor toiletspoelingen en allerhande industriële toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, om tot slot ook drinkwater te produceren on site.

Onze projecten rond decentrale watervoorziening