Stopzetten contract bij verhuis

Ga je verhuizen? En wens je het contract stop te zetten? Klik hier door naar onze verhuispagina!
 

Stopzetten contract bij leegstand

Staat de woning voor langere tijd leeg (bv. bij een overlijden of langdurig verblijf in het buitenland)? Dan vraag je best de stopzetting aan van je watercontract met wegname van de watermeter. 
Waarom? Anders blijf je verantwoordelijk voor alle kosten en het eventuele verbruik, en blijf je alle facturen verder op jouw naam ontvangen.

De Watergroep rekent een vergoeding aan voor de wegname van de watermeter.

Opgelet: Na het wegnemen van de watermeter is afname van drinkwater niet meer mogelijk. Terug water nodig? Vraag dan de heropening aan.

Vraag hier de stopzetting van het contract met wegname watermeter aan.

 

Stopzetten drinkwateraftakking bij afbraakwerken

Vraag bij de afbraak van een pand tijdig (= minstens 6 tot 8 weken op voorhand) de definitieve afsluiting van de watertoevoer op de openbare weg aan. De Watergroep rekent een vergoeding aan voor de definitieve afsluiting van de aftakking.

Opgelet: De afbraakwerken kunnen pas starten nadat de watertoevoer definitief werd afgesloten. Na uitvoering van deze werken kan de aftakking niet opnieuw heropend worden maar moet er een nieuwe aftakking aangevraagd worden.

Vraag hier de afsluiting aan van je watercontract bij afbraakwerken (= afsluiten op de openbare weg).

 

Heropenen

Werd de watermeter afgesloten omdat er tijdelijk geen drinkwater nodig was? Vraag dan  de heropening van de drinkwateraftakking aan. De Watergroep rekent een vergoeding aan voor het terugplaatsen van de watermeter.

 

Heropenen na wanbetaling

Was er sprake van een tijdelijke begrenzing / afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling? Vul het online formulier in voor de wegname van de begrenzing of de heropening van het drinkwater: