Wanneer een pand wordt afgebroken ben je verplicht de definitieve afsluiting van de watertoevoer op de openbare weg aan te vragen. Doe tijdig (= minstens 6 tot 8 weken op voorhand) deze aanvraag. Bekijk hier de tarieven voor deze aanpassing (= onder tabblad 'overige tarieven).

Opgelet: Je kan pas de afbraakwerken starten nadat de watertoevoer werd afgesloten. Deze werken zijn definitief. Na uitvoering kan de aftakking niet meer heropend worden, maar moet een nieuwe aftakking aangevraagd worden.

Goed om weten:

  • Een vraag tot afkoppeling of verwijdering van de drinkwateraftakking kan enkel door de titularis (klant) aangevraagd worden wanneer het onroerend goed onbewoond of in onbruik is of voor zover alle bewoners er schriftelijk mee akkoord gaan (zie art. 2 §5 van het Algemeen Waterverkoopreglement).
Gegevens van de drinkwateraftakking
= terug te vinden op elke factuur van De Watergroep.
Geef enkel de cijfers door voor de komma (de cijfers na de komma hebben we hier niet nodig).
Een medewerker van De Watergroep zal contact opnemen om een concrete datum af te spreken.
Jouw gegevens
Bevestig dat je eigenaar bent. Waarom? Definitief afsluiten op de openbare weg kan enkel door de eigenaar aangevraagd worden.
Het nummer van jouw klantrekening kan je rechts bovenaan op de waterfactuur of meterkaart terugvinden.
Klik op het veld om een waarde te kiezen.
Bewijs dat je geen robot bent