Na de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden, of op een later tijdstip indien je dat wenst, wordt de aftakking door De Watergroep gerealiseerd op de vooraf afgesproken plaats. Let erop dat tijdens deze werken de eigenaar (of een afgevaardigde met een volmacht) aanwezig is!

Wat doen wij?

  • We leggen de waterleiding aan vanaf ons distributienet tot en met de eventuele eentapsinstallatie.
  • We plaatsen een elastomeren stop op het binnendeel van de aftakking (tussen de dienstleiding en de mantelbuis) + een schuimrubberen stop ter hoogte van de rooilijn tegen grondindringing.

Wat doe je zelf?

  • De gas- en waterdichte afdichting van de aftakking van de muurdoorgang. Dit doe je best onmiddellijk na uitvoering van de werken.

Na de werken 

Na uitvoering van de werken krijg je van De Watergroep een factuur toegestuurd.

Water tijdens bouwfase

eentapsinstallatieTijdens de bouwfase van jouw woning plaatst De Watergroep op jouw vraag een eentapsinstallatie. De eentapsinstallatie is een beperkte, verzegelde installatie met één tappunt, waarmee je tijdelijk tijdens de bouwfase over werfwater kan beschikken. Deze installatie mag maximaal 2 jaar gebruikt worden. Vraag na afwerking van de woning en voor ingebruikname  (= voor je erin gaat wonen) de keuring van de binneninstallatie aan!