Wanneer de factuur op een verkeerde naam staat (bv. overledene of een ex-partner), is het mogelijk dat de postbode de facturen niet meer aflevert. Deze personen wonen immers niet meer op het adres. Bij het onbetaald blijven van facturen (ook al heeft de postbode deze niet afgeleverd) kan de watertoevoer wegens wanbetaling afgesloten worden.

Je kan deze overdracht regelen via onze online klantenzone of door dit overnamedocument in te vullen samen met de nieuwe eigenaar of huurder. Nadat je ons dit inseint, maken wij op basis van de eindmeterstand een eindafrekening op.