Wil je voor een evenement gebruik maken van de watertaps van De Watergroep? Volgende voorwaarden zijn steeds van toepassing: 

 

1. Toepassingsgebied

De Watergroep promoot het gebruik van kraanwater door met een mobiele waterbar en diverse watertaps op evenementen aanwezig te zijn en kraanwater gratis ter beschikking te stellen voor
bezoekers.

We gebruiken verder op deze pagina de verzamelnaam 'watertaps'. Dit omvat volgende producten: waterzuil, buitentap, waterbar en minitap. Tenzij anders van toepassing gebruiken we deze verzamelnaam.
 

2. Aanvraag

Doe jouw aanvraag minimaal 6 weken voor de startdatum van het evenement. Een watertap vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen. Er is zowel een aanvraagformulier voor de waterbar als voor iedere watertap beschikbaar. 

Wil je verschillende soorten watertaps reserveren, dan moet je meerdere aanvragen invullen.

Een aanvraag geeft niet de zekerheid dat de watertaps effectief aanwezig zullen zijn. De Watergroep deelt via een bevestigingsmail mee of de watertaps effectief aanwezig zullen zijn op het evenement.

Doe je jouw aanvraag niet op tijd, dan kan De Watergroep de aanvraag nog steeds in aanmerking nemen, indien er nog geen evenement gepland staat en de nodige voorzorgsmaatregelen nog in acht kunnen genomen worden. De Watergroep beslist hier autonoom over.

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan voor een specifieke watertap, maar De Watergroep niet aanwezig kan zijn op jouw evenement met die specifiek gevraagde watertap, kan De Watergroep jou één van haar andere watertaps aanbieden als alternatief. Ga je hiermee akkoord, bezorg ons dan ten laatste binnen de 14 kalenderdagen jouw akkoord. Indien we binnen deze termijn geen akkoord hebben ontvangen, vervalt het aanbod.
 

3. Tarieven, korting en facturatie

3.1 Tarieven

Dagtarief* /stuk
Waterbar Buitentap Waterzuil/Minitap
Standaard Sponsor**  Standaard  Sponsor**  Standaard  Sponsor** 
 Weekdag 500 euro 300 euro  150 euro  90 euro  120 euro  72 euro 
 Zaterdag 650 euro 390 euro  200 euro  120 euro  150 euro  90 euro 
 Zondag 875 euro 525 euro  250 euro  150 euro 200 euro 120 euro 

  

3.2 Korting tot 40%

3.2.1 Indien je De Watergroep als volwaardige sponsor vermeldt, geniet je van een facturatiekorting van 20%. Deze sponsoringsvoorwaarden houden in:

  • 10% korting bij minimum 3 nadardoeken of een equivalent aan 5 m² promoruimte voor De Watergroep*
  • 10% korting bij vermelding van De Watergroep op sociale media/website (via #dewatergroep of @dewatergroep) OF 10% korting wanneer je De Watergroep als sponsor vermeldt bij communicatie over jouw evenement door het logo van De Watergroep op te nemen.

*deze promomaterialen worden door De Watergroep zelf aangeleverd.

3.2.2 Indien je de watertaps op een ideale, zichtbare locatie plaatst (= een locatie waar minstens 70% van de bezoekers voorbij komt), krijg je een bijkomende facturatiekorting van 20%.

Je bewijst deze voorwaarde door, binnen de 7 dagen na afloop van het evenement, via e-mail naar [email protected] duidelijk beeldmateriaal te bezorgen waarmee deze voorwaarde wordt bevestigd. Na deze periode wordt de factuur opgesteld.

3.2.3 Indien er niet rechtstreeks kan aangesloten worden op een openbaar drinkwaterpunt van De Watergroep, en er (om de watertaps van drinkwater te kunnen voorzien) drinkwater zal worden afgetapt op een private binnen installatie die is aangesloten op het drinkwaternet, ontvangt je een extra korting van 25 euro. Dit komt overeen met een vergoeding voor 5.000 liter water.

3.2.4 Voor waterbar-evenementen met een grotere capaciteit doet De Watergroep beroep op 1 of meerdere jobstudenten (minimum 18 jaar).

3.2.5 Met de watertaps wil De Watergroep duurzaamheid vooropstellen. Wanneer er op het evenement ook flessenwater (niet-bruisend) wordt aangeboden, vervallen de kortingsvoorwaarden en kan een meerkost van 10% op de basisprijs worden aangerekend. 

3.3 Facturatie

3.3.1 De facturatiegegevens worden correct meegedeeld via het invulformulier bij het plaatsen van de aanvraag. Wijziging van de facturatiegegevens kan ten laatste binnen 3 dagen na de afloop van het evenement.

3.3.2 De facturatie implementeert een betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt het dossier overgemaakt aan de interne debiteurenopvolging van De Watergroep.
 

4. Annulatie

Annuleren kan tot 4 weken voor de start van het evenement door te mailen naar [email protected]. Bij annulatie minder dan 4 weken voor de start van het evenement, kunnen de reeds gemaakte kosten worden aangerekend. Afhankelijk van de al geleverde inspanningen bedragen deze kosten minimum 50 euro tot maximum 150 euro.
 

5. Staalname

3 weken voor de start van het evenement voert De Watergroep zonder uitzondering een staalname uit om de drinkbaarheid van het water te controleren.

De staalnemer zal aan het aftappunt van de staalname een indicatie bevestigen. Deze indicatie mag, na afloop van het evenement, enkel door een medewerker van De Watergroep worden verwijderd.

Deze staalname gebeurt enkel op het aftappunt waarop de watertaps worden aangesloten en niet op andere aanwezige aftappunten. De medewerkers van De Watergroep zullen ook geen andere tappunten aansluiten op het waterleidingnet.

Als de staalname niet conform is, zal De Watergroep de aanwezigheid van de watertaps annuleren.
 

6. Locatie

De plaats waar de watertaps worden geplaatst wordt steeds schriftelijk in onderling overleg tussen De Watergroep en de huurder bepaald. De exacte locatie kan op minder dan 3 weken voor de start van het evenement niet meer gewijzigd worden. Als je de staanplaats eenzijdig wijzigt, zal De Watergroep de aanwezigheid van de watertaps annuleren.
 

7. Personeel

7.1 De watertaps worden altijd vervoerd, geïnstalleerd en afgebroken door een medewerker van De Watergroep. Er is altijd een medewerker van De Watergroep aanwezig in de waterbar. De watertaps worden niet bemand, deze zijn volledig zelf te bedienen.

7.2 Indien een medewerker van De Watergroep niet aanwezig kan zijn door overmacht en de goede werking van de waterbar hierdoor in het gedrang komt, heeft De Watergroep het recht om de
aanwezigheid van de waterbar te annuleren. 
 

8. Schade, diefstal of verlies

Jij bent als huurder verantwoordelijk voor het in goede staat blijven van de watertaps met hun toebehoren (bijvoorbeeld nadardoeken, beachvlag, uithangbord ...). De watertaps, hun toebehoren en de locatie waar deze staan, dienen, zolang deze in jouw beheer zijn, zoals een goede huisvader onderhouden te worden. 

Het getapte kraanwater mag in geen geval doorverkocht worden voor commerciële doeleinden. Het getapte water is gratis voor de bezoekers van evenementen waar een watertap wordt opgesteld. 

In geval van schade aan of diefstal of verlies van de watertaps of hun toebehoren zal De Watergroep kosten en schadevergoedingen vorderen.
 

9. Overmacht

De Watergroep is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen rond de watertaps en hun toebehoren in geval van overmacht. 

Bij slecht weer kunnen we deze service eenzijdig annuleren.

De Watergroep brengt jou zo snel mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.
 

10. Varia

10.1 Je zal aan De Watergroep de nodige doorrijbewijzen bezorgen en parkeerplaatsen voorzien dicht bij de staanplaats van de watertaps.

10.2 Je moet voldoen aan de vereiste technische voorschriften, zoals schriftelijk overeengekomen in het aanvraagformulier en per e-mail meegedeeld. Je voorziet onder andere in een tafel voor het
minitappunt, een stopcontact van 230 volt ... 

10.3 Je vraagt de waterbar aan voor minimum 4 en maximum 8 aaneensluitende uren. De waterbar sluit steeds ten laatste om 22.00 uur.

10.4 In de waterbar wordt er uitsluitend gewerkt met de eigen herbruikbare bekers van De Watergroep. Bij overmatig tekort van bekers na afloop van het evenement kan er een compensatievergoeding aangerekend worden.

10.5 Je gaat ermee akkoord dat er enquêtes kunnen afgenomen worden bij de bezoekers van de watertaps tijdens het evenement.

10.6 Je gaat ermee akkoord dat er drinkbussen kunnen worden verkocht in de waterbar tijdens het evenement.

10.7 Bestel je op voorhand drinkbussen bij De Watergroep, dan worden deze (na schriftelijke bevestiging) geleverd bij installatie van de watertaps en ter plaatse betaalt aan onze medewerker via Payconiq.
 

11. Contact

Voor vragen en bijkomende informatie over deze algemene voorwaarden of de reservatie van de watertaps, kan je terecht bij de afdeling Marketing van De Watergroep, via e-mail naar [email protected].