Ontdek aan de hand van concrete situaties welk tarief op jouw verbruik van toepassing is. Een tarief wordt altijd toegewezen per watermeter.
 

Huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief?

Een bewoonbare eenheid (= wooneenheid) is een eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt:

 • een woonruimte in combinatie met een toilet,
 • een douche of bad 
 • een keuken of kitchenette.

Dit geldt o.a. voor: 

 • een éénsgezinswoning
 • een appartement met eigen watermeter
 • een tweede verblijf
 • serviceflats
 • meerdere appartementen met gemeenschappelijke watermeter
 • een appartement/studio in een studentenverblijf.

Hiervoor is het huishoudelijk tarief van toepassing. 

Wanneer één van bovenstaande ruimtes ontbreekt (bv. geen douche/bad) dan spreken we van een niet-bewoonbare eenheid. Hiervoor geldt het niet-huishoudelijk tarief.

Dit geldt o.a. voor: 

 • een handelspand/bedrijfsgebouw
 • meerdere handelspanden met gemeenschappelijke watermeter
 • een landbouwbedrijf
 • een watermeter voor de gemeenschap in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een handelspand/bedrijfsgebouw
 • een hotel / motel.

Gemengde situaties

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door éénzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden.

Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden.

Dit geldt o.a. voor:

 • handelspand/bedrijfsgebouw met een éénsgezinswoning
 • handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen
 • landbouwbedrijf met gezinswoning
 • recreatiedomein.

De Watergroep heeft je, op basis van de gegevens waarover wij beschikken, ingedeeld bij het huishoudelijk of niet-huishoudelijk verbruik. Wens je van categorie te veranderen? Vul dan het overnamedocument in en bezorg het aan ons klantencontactcenter. Op basis van deze gegevens beëindigen wij het bestaand contract en maken we een nieuw contract op, op basis van de gewenste categorie. Voor deze administratieve afhandeling rekenen we een administratieve kost aan.

Kiezen tussen huishoudelijk en niet-huishoudelijk tarief kan enkel wanneer het geleverde water voor gemengd gebruik is (voor bewoning + niet-huishoudelijk).