Niet-huishoudelijk verbruik geldt voor bedrijven, industrie, … 
 

Eén structuur voor drinkwater en afvalwater

Via jouw waterfactuur betaal je voor:

 • de productie en levering van jouw drinkwater,
 • de afvoer van jouw afvalwater,
 • de zuivering van jouw afvalwater.
   

Productie en levering van drinkwater

 • Het vastrecht voor drinkwater bedraagt 50 euro per wooneenheid per jaar. Je krijgt een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
 • Voor niet-bewoonbare eenheden wordt een vastrecht van 50 euro per jaar aangerekend.
 • Voor je drinkwaterverbruik geldt een degressief tarief met 3 schijven:
  • schijf 1: verbruik van 0 tot 500 m³
  • schijf 2: verbruik van 501 tot 6.000 m³
  • schijf 3: verbruik boven 6.000 m³.
 • Voor aftakkingen met een diameter groter dan 20 mm is er een capaciteitsvergoeding. Via deze vergoeding betaal je voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van jouw watermeter. 
 • Indien er minstens 2 wooneenheden gekoppeld zijn aan de aftakking, vervalt de capaciteitsvergoeding en betaal je enkel het vastrecht.

Afvoer van afvalwater

Je hebt geen VMM-dossier.
 • Voor de afvoer van afvalwater betaal je een vastrecht van 30 euro per wooneenheid per jaar, met een korting van 6 euro per gedomicilieerde. Voor niet-bewoonbare eenheden wordt een vastrecht van 30 euro per jaar aangerekend.
 • De gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van afvalwater kan vlak zijn (één tarief voor het volledige verbruik) of in schijven opgedeeld. Jouw rioolbeheerder kiest welk systeem van toepassing is. Bij keuze voor een tarief in schijven worden dezelfde schijven gehanteerd als die voor het drinkwaterverbruik (zie hiernaast).

Je hebt een VMM-dossier.

 • Je betaalt geen vastrecht voor de afvoer van afvalwater.
 • De gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van afvalwater wordt berekend op basis van de gegevens in het heffingsdossier. Jouw rioolbeheerder kan ervoor kiezen te werken met het standaardtarief of met een individueel tarief op basis van de heffingsgegevens.

Zuivering van afvalwater

Je hebt geen VMM-dossier.

 • Voor de zuivering van afvalwater betaal je een vastrecht van 20 euro per wooneenheid per jaar. De korting bedraagt 4 euro per gedomicilieerde. Voor niet-bewoonbare eenheden wordt een vastrecht van 20 euro per jaar aangerekend.
 • Voor de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater geldt een vlak tarief.

Je hebt een VMM-dossier.

 • Je betaalt geen vastrecht voor de zuivering van afvalwater.
 • Voor de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater krijg je een individueel tarief, berekend op basis van de heffingsgegevens.

Opgelet: Het vastrecht, de kortingen en de verbruiksgrenzen voor het afbakenen van de schijven zijn bepaald op jaarbasis. Jouw jaarlijkse verbruiksfactuur gaat doorgaans niet over exact één kalenderjaar. Daarom worden deze bedragen evenredig herberekend op basis van de werkelijke verbruiksperiode die op jouw factuur vermeld staat.

Vastrecht met korting

De korting geldt steeds voor maximum 5 gedomicilieerden per wooneenheid. De totale korting kan dus maximum even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. Hiervoor wordt gekeken naar de toestand in het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar. Het aantal gedomicilieerden op die datum geldt om de korting te bepalen voor het vastrecht vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar.

Heb je naast niet-huishoudelijk ook huishoudelijk verbruik?

Gemengd verbruik is waterverbruik dat zowel voor professioneel als privégebruik wordt gebruikt. Dit komt voor bij klanten met een ondernemingsnummer met een contract met gedomicilieerden (AGI is groter dan 0). Bv. een advocaat met een praktijk aan huis, een kapperszaak aan de woning,…

Ontdek hier het onderscheid tussen huishoudelijk en niet-huishoudelijk verbruik.

Bij een gemengd verbruik mag je als klant zelf kiezen welk tarief (huishoudelijk of niet-huishoudelijk) je wenst voor je waterfactuur.  Deze aanvraag tot omschakeling dient schriftelijk te gebeuren naar ons klantencontactcenter. De Watergroep rekent hiervoor een kost aan.