22-03-2023

Logo RegenPlusHeel wat particulieren en lokale besturen hebben vandaag al een hemelwaterput. Toch wordt deze waterbron onvoldoende ingezet als bouwsteen voor een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening. Met RegenPlus gebruiken we bestaande technologie om hemelwaterputten doeltreffender in te zetten en gemeenten zo weerbaarder te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien. Met alle gevolgen van dien voor lokale besturen en burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven. Zo neemt bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid van drinkwater af, en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en zo op overstortwerking van rioleringen, wat dan weer nefast is voor oppervlaktewaterkwaliteit. Heel wat Vlamingen hebben een hemelwaterput, maar meestal ontbreekt inzicht in de eigen regenwatervoorraad en het verbruik van regenwater.

Momenteel onderbenutten we de hemelwaterputten van particulieren en lokale besturen. Ze kunnen dienen als bouwsteen voor een klimaatrobuuste watervoorziening. Met RegenPlus willen we met bestaande technologie aantonen hoe we hemelwaterputten doeltreffender kunnen inzetten om gemeenten weerbaarder te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.
 

Burgers installeren peilmeter in eigen hemelwaterput

In Vilvoorde, Zemst, Tervuren en Sint-Genesius-Rode starten we het proefproject RegenPlus met een 50-tal burgers. Zij krijgen een doe-het-zelf-kit met een peilmeter die ze in hun hemelwaterput moeten installeren. De Watergroep zal de vullingsgraad van de particuliere hemelwaterputten bemeten en ook peilen naar de bereidheid van de burger om in de toekomst het niveau te laten ‘sturen’. Deze informatie zullen we in de eerste plaats gebruiken om voorspellingsmodellen met realtime gegevens op te stellen. Die gegevens zorgen dan weer voor een betere inschatting van het piekwaterverbruik.
 

Samenwerken werkt

Met RegenPlus willen we het hemelwaterbeheer in Vlaanderen slimmer maken. Daarom is samenwerking met andere partners belangrijk. Voor dit project werken we samen met Aquafin, technologiebedrijf Sumaqua, UGent en kenniscentrum Vlakwa.