28-11-2016

Naar aanleiding van de persaandacht over de tariefplannen van de Vlaamse drinkwaterbedrijven voor de komende 6 jaar, bieden we je als klant graag de correcte informatie.

Momenteel is er nog geen sprake van een goedgekeurd tarief. Dat volgt ten vroegste in de loop van december 2016.

Om in de toekomst voldoende drinkwater van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren, vraagt De Watergroep aan de Waterregulator VMM een tariefverhoging aan voor de komende jaren. Uitgedrukt in cijfers betekent dit over een periode van 6 jaar een stijging van gemiddeld 11% op de totale waterfactuur. De hoogste stijging situeert zich in 2017, waar we voor de totale waterfactuur een stijging aanvragen van 6 à 7 %, wat neerkomt op 1 à 2 euro extra per maand.

Deze tariefverhoging is noodzakelijk om de komende jaren de nodige investeringen te doen om onze waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. Daarnaast investeert De Watergroep ook in nieuwe technologie (slimme watermeters, wateronthardingsinstallaties) en in de bescherming van onze ruwwaterbronnen.

Daarnaast werken we al jaren aan kostenbesparing en efficiëntieverhoging. Via ons toekomstplan 2014-2020 werken we aan een vermindering van ons personeelsbestand en van onze werkingskosten met 6%.

We denken dat bovenstaande elementen de aangevraagde tariefverhoging verantwoorden. Dit neemt niet weg dat we het idee ondersteunen dat water voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven. Even ter vergelijking: de waterfactuur neemt volgens de laatste cijfers 0,8% op van het gezinsbudget, naar gas en andere brandstoffen gaat 2,7% van het huishoudbudget, de budgetten voor elektriciteit en communicatie zijn respectievelijk goed voor 2,3 en 3% van de gezinsbesteding, De sociale korting blijft uiteraard ook in de toekomst gelden (zie webpagina Kortingen en vrijstellingen).

Ondanks de gevraagde tariefverhoging, denken wij dat wij ook in de toekomst een kwaliteitsvol product blijven leveren tegen een redelijke prijs. Of zoals Ruben Mooijman het formuleerde in De Standaard van 19 november 2016: 'De prijs van het water bedroeg 5,26 euro per duizend liter. Dat is dus een halve eurocent per liter. In cijfers: 0,00526 euro per liter. Dat is waanzinnig goedkoop. Ik ken weinig dingen die goedkoper zijn. Zeker als je bedenkt dat heel veel huishoudens zonder erbij na te denken in de supermarkt flessen water kopen die van dezelfde kwaliteit zijn, maar 100 keer duurder.'