29-09-2021
In ontvangst nemen certificaatDe Watergroep investeert meer en meer in installaties om drinkwater te ontharden. Zo blijven jouw huishoudtoestellen en kranen langer in vorm. Bij die waterontharding wordt de aanwezige kalk uit het drinkwater gehaald in de vorm van kalkkorrels. Deze kalkkorrels gooien we niet weg maar verhandelen we om er onder andere composietmaterialen mee te maken. Onze kalkkorrels kregen op 28 september 2021 een gouden cradle-to-cradlecertificaat, een internationaal erkende maatstaf voor circulaire producten met een positieve impact op mens en planeet.
 

We maken jouw drinkwater zachter

In jouw drinkwater zit calcium en magnesium. Die bouwstoffen zijn onontbeerlijk voor onze gezondheid en onschadelijk voor ons lichaam. Wanneer ‘hard water’ (water met veel calcium en magnesium in) verwarmd wordt of in contact komt met lucht, kan dit kalkafzetting veroorzaken. Jouw toestellen vragen in dat geval meer onderhoud, gaan minder lang mee en verbruiken meer energie. Bij hard water heb je bij het wassen ook meer wasproduct nodig. Om het gebruiksgemak bij onze klanten te verhogen, investeren we daarom steeds meer in centrale waterontharding bij onze waterproductiecentra. 
 

Van het restproduct (kalkkorrels) worden composietmaterialen gemaakt

KalkkorrelsBij centrale waterontharding halen we het teveel aan calcium uit jouw drinkwater in de vorm van kalkkorrels. Die gooien we niet weg. Ze worden onder andere per schip naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om er composietmaterialen of andere toepassingen zoals bodemisolatie, betonfabricage, inrichting aquaria … van te maken. In 2020 haalden we 5.536 ton kalkkorrels uit het drinkwater. Door in te zetten op circulaire toepassingen (een afval- of restproduct wordt opnieuw een grondstof) beperken we onze afvalberg tot een minimum, dragen we bij tot een duurzame waterketen én zorgen we voor een lagere waterfactuur.  
 

Gouden cradle-to-cradlecertificaat

Hoe zuiverder onze kalkkorrels, hoe waardevoller ze zijn om te hergebruiken in nieuwe materialen. De Watergroep ontving op 28 september een gouden cradle-to-cradlecertificaat voor haar kalkkorrels, de op 1 na hoogste kwaliteitsgraad. Dit certificaat is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere en circulaire producten. Fabrikanten en merken over de hele wereld vertrouwen op deze certificering als dé standaard voor producten met een positieve impact op mens en planeet.
 

Nog meer en zuiverdere kalkkorrels

De komende jaren zal de productie van kalkkorrels alsmaar toenemen, doordat we steeds meer centrale wateronthardingsinstallaties in dienst nemen. In ons waterproductiecentrum HAC in Heverlee experimenteren we bovendien met calciet. We laten de kalk zich vastzetten op brokstukken van gebroken kalkkorrels in plaats van aangekocht zand. Zo worden de kalkkorrels nog zuiverder. Die kalkkorrels kunnen na verkoop gebruikt worden voor nog meer hoogwaardige toepassingen zoals glas, (dier)voeding en papier.

Voor de verhandeling en certificering van deze restproducten werkt De Watergroep samen met 11 Nederlandse drinkwaterbedrijven en 5 waterschappen onder de naam Aquaminerals.

Meer informatie over waterhardheid

Meer informatie over hoe we bij De Watergroep de watercyclus proberen sluiten