30-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 passen we de prijzen voor de productie en levering van drinkwater aan. Dat komt omdat we de algemene jaarlijkse indexatie (stijgende consumptieprijzen en loonkosten) doorvoeren in de tarieven en omdat het nieuwe tariefplan voor 2023-2028 van start gaat. 
 
Net als andere waterbedrijven ziet De Watergroep de kosten voor het oppompen, zuiveren en verdelen van drinkwater toenemen. Dit komt onder andere door de inflatie, veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen, materiaal- en loonkosten en de extra investeringen die De Watergroep moet doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.  

De Vlaamse waterfactuur is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het drinkwater is slechts 1 van de componenten in die geïntegreerde waterfactuur. Via jouw waterfactuur betaal je voor de productie en levering van jouw kraanwater (verbruik drinkwater), de zuivering van jouw afvalwater (bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering) én de afvoer van jouw afvalwater (gemeentelijke bijdrage voor afvoer). De Watergroep is de afzender en ‘inner’ van de geïntegreerde waterfactuur. Daarmee worden zowel de kosten voor de productie en levering van drinkwater gefinancierd (die De Watergroep in ontvangst neemt) als de kosten voor de 2 andere componenten van de waterfactuur (zuivering en afvoer) waarvan de diensten geleverd worden door de rioolbeheerders en de NV Aquafin.
 

Simulaties en tarieven

Door de indexatie en de uitvoering van het tariefplan 2023-2028 zal de waterfactuur voor de meeste klanten vanaf 1 januari 2023 stijgen. De exacte prijsstijging is steeds afhankelijk van jouw persoonlijke situatie (aantal gedomicilieerde personen, sociaal tarief …) en jouw waterverbruik. Enkele prijssimulaties ter verduidelijking:  

 • Een gemiddeld Vlaams gezin (2,3 personen met een jaarlijks waterverbruik van 72 m³) betaalde in 2022 168,49 euro voor de productie en levering van drinkwater. In 2023 wordt dat 189,70 euro. Dat is een stijging van 21,20 euro op jaarbasis.  

  Kijken we naar de volledige waterfactuur (waar de drinkwatercomponent een deel van uitmaakt), dan betaalde dit gezin in 2022 in totaal 401,28 euro. In 2023 wordt dat maximaal 444,36 euro. Dat is een stijging van 43,08 euro op jaarbasis. 

 

 • Een alleenstaande persoon met een jaarlijks waterverbruik van 40 m³, betaalde in 2022 118,61 euro voor de productie en levering van drinkwater. In 2023 zal deze persoon 130,39 euro betalen. Dat is een stijging van 11,78 euro op jaarbasis. 

  De geïntegreerde waterfactuur voor deze persoon (productie en levering drinkwater, zuivering en afvoer afvalwater) bedroeg in 2022 275,93 euro. In 2023 wordt dat maximaal 299,87 euro. Dat is een stijging van 23,94 euro op jaarbasis. 

 

 • 2 personen met een jaarlijks waterverbruik van 60 m³ betaalden in 2022 147,91 euro voor de productie en levering van hun drinkwater. In 2023 wordt dat 165,58 euro. Dat is een stijging van 17,67 euro op jaarbasis. 

  In 2022 ontvingen deze 2 personen een geïntegreerde waterfactuur van 350,30 euro (totale kostprijs productie en levering drinkwater en de zuivering en afvoer van afvalwater). Met de nieuwe tarieven wordt dat in 2023 maximaal 386,20 euro, een stijging van 35,90 euro. 

 

 • Een gezin van 4 personen met een jaarlijks waterverbruik van 120 m³ betaalde in 2022 in totaal 245,82 euro voor de productie en levering van hun drinkwater. In 2023 wordt dat 281,16 euro. Dat is een stijging van 35,34 euro op jaarbasis. 

  Dit gezin betaalde in 2022 in totaal 594,59 euro voor alle componenten van de waterfactuur (productie en levering drinkwater, zuivering en afvoer afvalwater). In 2023 wordt dat maximaal 666,40 euro. Dat is een stijging van 71,87 euro op jaarbasis.

 

Bekijk het volledig overzicht van onze tarieven

De Watergroep probeert de kosten steeds zo laag mogelijk te houden en voert het komende jaar geen extra prijsstijgingen door. 

 

Bespaartips

Het afgelopen jaar zijn veel producten en nutsvoorzieningen duurder geworden. Water sparen is ook geld besparen. Minder water verbruiken helpt om jouw waterfactuur zo laag mogelijk te houden. Bekijk onze waterbesparende tips. Via zelfscan.kraanwater.be kun je bovendien een online zelftest doen en krijg je tips op maat om thuis (nog) minder water te verbruiken.  

Heb je vragen over jouw waterfactuur? Twijfel je of je de volgende waterfactuur zal kunnen betalen? Neem zeker contact met ons op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 

Op onze website vind je ook meer informatie over (automatisch toegekende) sociale tarieven en afbetalingsplannen:

 

Hoe wordt het tarief bepaald?

Waterbedrijven in Vlaanderen mogen hun tarieven voor drinkwater niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator, hun klanten en vennoten. Voor de periode 2023-2028 is er een goedgekeurd tariefplan. Los van de jaarlijkse indexering, liggen de prijzen voor de drinkwatercomponent van de geïntegreerde waterfactuur in Vlaanderen dus vast voor de komende jaren. Hier kan je meer informatie over het tariefplan 2023-2028 van De Watergroep vinden.

 waterfactuur