In 2016 hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven voor het eerst een tariefplan met een tariefpad voor de komende 6 jaar ingediend bij Waterregulator VMM. Dat tariefpad bepaalt de maximumtarieven voor de periode 2017-2022. Deze maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Het tariefplan licht de verwachte prijs voor de productie en levering van drinkwater toe. Het houdt daarbij rekening met de wil om de kwaliteit en de kwantiteit van ruw water als grondstof veilig te stellen en om de service te verbeteren. Dat laatste kan via de levering van zachter water, maar ook door een beter klantencontact en minder hinder bij werken. Daarnaast houdt het tariefplan rekening met de bijkomende middelen die nodig zijn voor het opstellen van waterveiligheidsplannen, de toename van de piekverbruiken in het kader van de klimaatverandering en met het feit dat grote delen van het waterdistributienetwerk aan vervanging toe zijn.
 

Tarief voor de productie en levering van drinkwater

Op deze grafiek ziet u de evolutie van het tariefpad, uitgedrukt in euro per m³ (exclusief 6% btw):

Grafiek tariefplan

De Watergroep heeft een vlak tariefpad voor de hele planperiode, waarop enkel de jaarlijkse indexatie van toepassing is. De raad van bestuur van De Watergroep bepaalt jaarlijks het effectieve tarief op basis van dit tariefpad.

Huishoudelijk drinkwatertarief 2017 2018 2019  2020 
basistarief (€/m³) 1,6904 1,6904 1,6904 1,6904 
comforttarief (€/m³) 3,3808 3,3808 3,3808  3,3808 
 
Vlak tarief 2017 2018 2019 2020
 vlak tarief (€/m³)  1,9560  1,9560  1,9560  1,9560
                                                           

Wil u meer informatie over het tariefplan 2017-2022 van De Watergroep?

Wil u het integrale tariefplan samen met alle documenten die dit tariefplan onderbouwen? Bezorg ons dan uw gegevens via onderstaand formulier. 

Klik hier voor meer informatie over uw waterfactuur.

Heeft u andere vragen over onze tariefstructuur?

Stel die dan via het contactformulier op deze website.

Aanvraagformulier achtergrondinformatie tariefplan