Waterbedrijven mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator. Ook bij De Watergroep dienen we dit jaar een nieuw tariefplan in (voor de periode 2023-2028). We geven jou als klant graag inspraak in dit plan. Op deze pagina kan je vanaf 20 juni 2022 het tariefplan bekijken.

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen zal onze consultatiefase niet van 21 mei tot en met 20 juni maar van 20 juni tot en met 20 juli lopen. Dit uitstel laat ons toe om de effecten van de bijzondere situatie waarin we momenteel verkeren (oorlog Oekraïne, inflatie, prijsstijgingen energie, grondstoffen en materialen) beter in beeld te brengen.

Vanaf 20 juni kan je hier het tariefplan bekijken en reacties of vragen indienen via een online formulier.