16-12-2019

De afgelopen 4 jaar maakte De Watergroep deel uit van het DOC2C’s consortium, een internationale samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en kennisinstellingen. Hierbij werd onderzoek gedaan naar opgeloste organische stoffen in drinkwater, het gedrag van deze stoffen doorheen de behandeling en innovatieve technologieën om ze te verwijderen uit oppervlaktewater.
 

Organische stof verwijderen uit oppervlaktewater

Proefopstelling De Blankaart‘Ondanks het feit dat er geen norm bestaat voor organische stof in drinkwater, willen we het zo goed mogelijk verwijderen’, vertelt Liesbeth Verdickt, teammanager Procestechnologie bij De Watergroep. ‘Daar zijn 4 redenen voor:

  • organische stoffen geven het water een lichtgele kleur,
  • andere behandelingsprocessen verlopen minder efficiënt door de aanwezigheid van organische stoffen,
  • tijdens desinfectie kunnen organische stoffen zorgen voor de vorming van ongewenste bijproducten
  • en ten slotte zijn ze ook een voedingsbodem voor de groei van micro-organismen in het distributienet.’

Binnen het onderzoeksproject spitste De Watergroep zich toe op een innovatief behandelingsconcept dat bestaat uit een combinatie van ionenwisseling en vlokvorming. In een semi-industriële proefinstallatie in het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide (zie foto rechts) werd dit concept onderzocht en vergeleken met eenzelfde behandelingsconcept in het waterproductiecentrum in Kluizen.
 

Resultaten in De Blankaart

De resultaten die eerder behaald werden in waterproductiecentrum Kluizen werden niet geëvenaard in De Blankaart. Er zijn 2 factoren die dit verschil kunnen verklaren:

  • enerzijds is de manier waarop de vlokvorming gebeurt in een grootschalige zuivering anders,
  • anderzijds is het ruw water van Kluizen beter geschikt is voor ionenwisseling.

‘Het onderzoek met de proefinstallatie illustreert dat elk water verschillend is, en dat er geen universeel toepasbare behandelingsstrategie bestaat. Het is dus belangrijk om voortdurend innovatieve ideeën en technologieën te blijven evalueren’, stelt Klaas Schoutteten, onderzoeker Procestechnologie. ‘Onze grootste drijfveer is uiteraard om drinkwater van de best mogelijke kwaliteit te maken, op een zo duurzaam mogelijke manier. De resultaten van het DOC2C’s-project zullen alvast sterk bijdragen tot het ontwerp van performante en duurzame oppervlaktewaterzuiveringen voor waterproductiecentra De Blankaart en Kluizen in de komende jaren.’
 

Internationale samenwerking met Europese steun

Logo DOC2C'sHet DOC2C’s-consortium is een internationale samenwerking tussen drinkwaterbedrijven (PWN Technologies uit Nederland, South West Water uit Groot-Brittannië en De Watergroep) en kennisinstellingen (Université de Lille en Technische Universiteit Delft). Voor dit onderzoeksproject ontving De Watergroep 600.000 euro subsidies van Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen.