05-10-2017

Op 5 oktober vond in het waterproductiecentrum van Kluizen de jaarlijkse workshop van DOC2C’s plaats. Het DOC2C’s project is een uitgebreid onderzoeksproject over nieuwe technieken voor de verwijdering van organisch materiaal uit oppervlaktewater. Voor De Watergroep maakt de proefinstallatie van waterproductiecentrum De Blankaart deel uit van het onderzoek.

Naast de projectpartners (het Nederlandse waterbedrijf PWNT, het Britse waterbedrijf South West Water, De Watergroep en de universiteiten van Delft en Rijsel) waren ook de ‘observers’ uitgenodigd om te luisteren naar en te discussiëren over de voortgang in dit project. Dit zijn bedrijven die aangegeven hebben dat ze geïnteresseerd zijn in het project, maar die zelf geen actieve onderzoeksbijdrage leveren.

De deelname aan dit onderzoeksproject is voor De Watergroep belangrijk omwille van de intensieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen drinkwaterbedrijven, universiteiten, kenniscentra, aannemers en ingenieursbureaus die zich allemaal bezighouden met oppervlaktewaterzuivering.