27-12-2023

Vanaf 1 januari 2024 passen we de prijzen voor de productie en levering van drinkwater aan. Dat komt onder andere omdat we de algemene jaarlijkse indexatie (stijgende consumptieprijzen en loonkosten) doorvoeren in onze tarieven.
 
De Vlaamse waterfactuur is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het drinkwater is slechts 1 van de componenten in die geïntegreerde waterfactuur. Via jouw waterfactuur betaal je: 

 • voor de productie en levering van jouw kraanwater (verbruik drinkwater), 
 • de zuivering van jouw afvalwater (bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering) én 
 • de afvoer van jouw afvalwater (gemeentelijke bijdrage voor afvoer).  

 

De Watergroep is de afzender en ‘inner’ van de geïntegreerde waterfactuur. Daarmee worden  

 • zowel de kosten voor de productie en levering van drinkwater gefinancierd (die De Watergroep in ontvangst neemt) als 
 • de kosten voor de 2 andere componenten van de waterfactuur (zuivering en afvoer) waarvan de diensten geleverd worden door en betaald worden aan de rioolbeheerders en de NV Aquafin. 
    

Simulaties en tarieven

De exacte prijsstijging is steeds afhankelijk van jouw persoonlijke situatie (aantal gedomicilieerde personen, sociaal tarief …) en jouw waterverbruik. Enkele prijssimulaties ter verduidelijking:  

 gemiddeld kraanwaterverbruik

 

 • Een alleenstaande persoon met een jaarlijks waterverbruik van 37 m³, betaalde in 2023 123,61 euro voor de productie en levering van drinkwater. In 2024 zal deze persoon 127,42 euro betalen. Dat is een stijging van 3,81 euro op jaarbasis.  
   
  De geïntegreerde waterfactuur voor deze persoon (productie en levering drinkwater, zuivering en afvoer afvalwater, btw) bedroeg in 2024 283,74 euro (gebaseerd op maximumtarief). In 2024 wordt dat maximaal 288,62 euro. Dat is een stijging van 4,89 euro op jaarbasis.  

 

 • 2 personen met een jaarlijks waterverbruik van 62 m³ betaalden in 2023 170,10 euro voor de productie en levering van hun drinkwater. In 2024 wordt dat 176,49 euro. Dat is een stijging van 6,39 euro op jaarbasis.  
   
  In 2023 ontvingen deze 2 personen een geïntegreerde waterfactuur van 396,95 euro (totale kostprijs productie en levering drinkwater en de zuivering en afvoer van afvalwater en btw). Met de indexatie wordt dat in 2024 maximaal 405,14 euro, een stijging van 8,19 euro.  

 

 • Een gezin van 5 personen met een jaarlijks waterverbruik van 130 m³ betaalde in 2023 in totaal 296,76 euro voor de productie en levering van hun drinkwater. In 2024 wordt dat 307,16 euro. Dat is een stijging van 13,40 euro op jaarbasis.  
   
  Dit gezin betaalde in 2023 in totaal 698,96 euro voor alle componenten van de waterfactuur (productie en levering drinkwater, zuivering en afvoer afvalwater en btw). In 2024 wordt dat maximaal 716,14 euro. Dat is een stijging van 17,18 euro op jaarbasis.

 

 • Een gemiddeld Vlaams gezin (2,3 personen met een jaarlijks waterverbruik van 72 m³) betaalde in 2023 189,70 euro voor de productie en levering van drinkwater. In 2024 wordt dat 197,12 euro. Dat is een stijging van 7,42 euro op jaarbasis.  
   
  Kijken we naar de volledige waterfactuur (waar de drinkwatercomponent slechts een deel van uitmaakt), dan betaalde dit gezin in 2023 in totaal maximaal 444,36 euro. In 2024 wordt dat maximaal 453,87 euro. Dat is een stijging van 9,51 euro op jaarbasis.  

 

Bekijk het volledig overzicht van onze tarieven

Bespaartips

Water sparen is ook geld besparen. Minder water verbruiken helpt om jouw waterfactuur zo laag mogelijk te houden. Bekijk onze waterbesparende tips. Via zelfscan.kraanwater.be kun je bovendien een online zelftest doen en krijg je tips op maat om thuis (nog) minder water te verbruiken.  

Heb je vragen over jouw waterfactuur? Twijfel je of je de volgende waterfactuur zal kunnen betalen? Neem zeker contact met ons op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 

Op onze website vind je ook meer informatie over (automatisch toegekende) sociale tarieven en afbetalingsplannen:

 

Hoe wordt het tarief bepaald?

Waterbedrijven in Vlaanderen mogen hun tarieven voor drinkwater niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator, hun klanten en vennoten. Voor de periode 2023-2028 is er een goedgekeurd tariefplan. Los van de jaarlijkse indexering, liggen de prijzen voor de drinkwatercomponent van de geïntegreerde waterfactuur in Vlaanderen dus vast voor de komende jaren. Hier kan je meer informatie over het tariefplan 2023-2028 van De Watergroep vinden.

 waterfactuur