08-09-2021

In 2 grote waterspaarbekkens in Kluizen slaan we maar liefst 11 miljard liter water op. Het oudste spaarbekken is na zowat 50 jaar aan een grondige renovatie toe. De werken gaan volgens de huidige planning in 2023 van start. Daarbij wordt het waterspaarbekken in 2 opgesplitst met een tijdelijke tussendijk. De Watergroep kan op die manier altijd een deel van het bekken blijven gebruiken en de productie van drinkwater garanderen. 

Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het waterproductiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren op basis van oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater wordt voornamelijk in de winterperiode en het voorjaar, wanneer de waterbeschikbaarheid en -zuiverheid het grootst zijn, gewonnen vanuit het omliggende captatiegebied en opgeslagen in 2 grote waterspaarbekkens. Het oudste spaarbekken is na 50 jaar aan renovatie toe. Bovendien verzamelde zich door de jaren heen heel wat fosfaatrijk slib in het spaarbekken. Een hoge fosfaatconcentratie zorgt voor algenbloei in de zomer, en dat bemoeilijkt de drinkwaterproductie.  

De Watergroep plant vanaf 2023 een grote renovatie van het oudste waterspaarbekken. De folie wordt vervangen door een nieuwe en dikkere versie met daaronder een hoogtechnologisch lekdetectiesysteem. Tijdens de werken wordt het waterspaarbekken in 2 delen opgesplitst door een tijdelijke tussendijk aan te leggen. Om beurt wordt de helft van het spaarbekken volledig vernieuwd. Zo kunnen we het andere deel van het spaarbekken steeds blijven gebruiken om water op te slaan. 

Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep, vult aan:
“Waterspaarbekkens zoals die in Kluizen hebben een belangrijke functie: ze zorgen voor strategische waterreserves. Die reserves kunnen we aanspreken tijdens periodes van langdurige droogte. Door het waterspaarbekken tijdens de renovatiewerken tijdelijk in 2 te splitsen zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren genoeg water kunnen opslaan en produceren. Deze aanpak is essentieel om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen.”

Tijdens de werken staat ook duurzaamheid centraal. De aanleg van de tijdelijke tussendijk zal gebeuren met ter plaatse uitgegraven grond en voor de renovatie van het spaarbekken zal De Watergroep zand en stenen, gebruikt voor de opbouw en inrichting van het spaarbekken en de dijken, zoveel mogelijk hergebruiken. Op die manier blijven het werfverkeer en ook de eventuele overlast voor omwonenden beperkt. De Watergroep stelde het renovatieproject tijdens een infoavond op donderdagavond 9 september voor aan geïnteresseerde omwonenden.

Meer informatie over de renovatie van het waterspaarbekken in Kluizen vind je op onze website.