04-08-2021

Het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd is een van de belangrijke projecten om de Maas meer ruimte te geven. Meer ruimte betekent ook een grotere buffer bij extreme weerssituaties. De voorbije weken zagen we het belang daarvan. Na de grindontginning van het gebied start grindbedrijf Steengoed Projecten met de herinrichting als natuurgebied. Nadien worden de gronden overgenomen door Natuurpunt. Om het verlies van 160 hectare landbouwgrond te compenseren wordt geïnvesteerd in een kilometerslang irrigatienetwerk, aangelegd en beheerd door De Watergroep. Het irrigatienetwerk treedt in het najaar 2022 in werking en zal minstens 160 hectare landbouwgrond van water voorzien. De Vlaamse regering trekt 600.000 euro uit om het irrigatienetwerkproject te ondersteunen.

Irrigatie
Na de grindontginning en herinrichting zal Elerweerd 3 tot 3,5 meter lager liggen in het landschap, waardoor de Maas vanaf haar huidige bedding meer ruimte krijgt tot aan de bestaande winterdijk. Het gebied gaat terug naar de natuur. De burgemeesters van de 7 grindgemeenten, een afvaardiging van de landbouwsector en de natuurverenigingen gingen destijds unaniem akkoord met deze plannen. Het Elerweerd project speelt een grote rol in het bestrijden van extreme weerssituaties. Ze geeft opnieuw ruimte aan de rivier voor periodes van hevige regenval, zoals we de voorbije weken zagen, maar neemt ook haar verantwoordelijkheid op voor periodes van droogte. 

Om het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd uit te voeren, gaat ruim 160 hectare landbouwareaal verloren. Om dit te compenseren wordt een irrigatienetwerk aangelegd om naburige landbouwgronden te bewateren. De Watergroep staat in voor de uitvoering, coördinatie en realisatie van dit irrigatienetwerk. 

Het irrigatienetwerk werkt volautomatisch. Water uit de grindplas Meerheuvel wordt via oeverfiltratie gecapteerd en onder heel hoge druk in het irrigatienetwerk gepompt. Dit netwerk bestaat uit 7,6 kilometer ondergrondse leidingen waarop, in samenspraak met de landbouwers, 40 afnamepunten voorzien worden. Op deze manier kan jaarlijks zo'n 100.000 kubieke meter water ingezet worden om landbouwgrond te irrigeren tijdens periodes van langdurige droogte. 

De Vlaamse regering trekt via het Grindfonds 600.000 euro uit om het project te ondersteunen. Minister Demir hield op 4 augustus 2021 een persmoment om de financiële steun bij het brede publiek bekend te maken. 

 

Meer informatie over onze werking rond industriewater

Andere industriewaterprojecten van De Watergroep