22-02-2024

Waterunie heeft groen licht gekregen voor een baanbrekende test van een ondergrondse waterbuffer voor drinkwater in Oudenaarde. De test vindt plaats op het terrein van de oude confituurfabriek waar binnenkort Marmaló gebouwd wordt, een duurzaam nieuwbouwproject voor wonen en werken. In samenwerking met de projectontwikkelaar en de stad Oudenaarde is het doel duurzaam en klimaatrobuust drinkwaterbeheer te bevorderen. Er wordt gebruik gemaakt van de innovatieve Aquifer Storage and Recovery technologie (ASR) om drinkwater ondergronds op te slaan.

Schema ASR

Wat doe je met overtollig water tijdens natte periodes? Een ondergrondse winter-zomer-batterij voor drinkwater aanleggen. Op het terrein van Marmaló in Oudenaarde willen we in de winter drinkwater injecteren in waterhoudende lagen, tot 108 meter diep in de bodem, om het dan in de zomer terug op te pompen en, na kwaltiteitscontrole, te verdelen. Waterunie deed eerder ook al succesvolle boortesten in Aalst om ook daar de mogelijkheden rond ondergrondse waterbuffering na te gaan. De primeur in Oudenaarde is dat we het drinkwater zo diep in de sokkel (108 meter diep) injecteren.

In de waterlagen tussen het historische gesteente is er plaats voor naar schatting 175 miljoen liter drinkwater: mogelijk goed voor een waterbuffer van 6 maanden voor zowat 5.000 gezinnen. “Dit initiatief sluit perfect aan bij het ambitieuze beleidsplan rond klimaatadaptatie van de stad Oudenaarde,” laat ook burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester weten. “We zijn trots dat Waterunie Oudenaarde en het toekomstig woon- en werkproject Marmaló uitkiest om deze testen uit te voeren. Indien deze een goed resultaat opleveren, zijn de inwoners van Oudenaarde beter gewapend tegen de gevolgen van de klimaatverandering”.

De spil van dit baanbrekende initiatief is de ASR-technologie, oftewel 'Aquifer Storage and Recovery.' Deze methode maakt het mogelijk om water op te slaan en weer vrij te geven in ondergrondse watervoerende lagen, ook wel bekend als aquifers. Het hoofddoel van ASR is om overtollig water op te slaan tijdens periodes van overvloed, zijnde de ruime winterperiode, en dit vervolgens te benutten in tijden van tekorten, zoals tijdens droogte of pieken in de waterbehoefte.

Christophe Peeters, voorzitter van Waterunie: “In natte seizoenen blijft een deel van de winning- en productiecapaciteit voor drinkwater onbenut, tenzij die volumes kunnen opgeslagen worden om te gebruiken bij langere droogteperiodes. Met een ondergronds wateropslagproject als dit plukken we de vruchten op verschillende manieren. We creëren een reserve aan drinkwater voor duizenden gezinnen en vermijden dat deze aanzienlijke ruimte inneemt. In een dichtbevolkt Vlaanderen is er simpelweg geen plaats meer voor extra bovengrondse watervoorzieningen.”

Het ASR-project van Waterunie in Oudenaarde maakt deel uit van het Blue Deal-project ‘BattEAU’. Dit initiatief kadert in een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo BatteauLogo Blue Deal - Vlaamse overheid