16-06-2022

Digital Inclusion Charter40% van de Belgen loopt vandaag het risico om uitgesloten te worden van de steeds meer gedigitaliseerde samenleving. Daardoor wankelen ook hun fundamentele mensenrechten. Omdat ze geen toegang hebben tot technologie, omdat ze bang zijn om er gebruik van te maken of omdat ze over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken. Tijd voor actie dus.   

Bij de lancering van de DigitAll-campagne ondertekende onze directeur-generaal Hans Goossens het charter voor digitale inclusie. Met maar liefst 45 andere bedrijven en organisaties, met BNP Paribas Fortis en Proximus als voortrekkers, wil De Watergroep iedereen bewust maken van de risico’s van digitale uitsluiting. Samen ondernemen we actie en streven we naar een digitale leefwereld die voor iedereen toegankelijk is.   

Het charter omvat negen concrete engagementen waartoe de ondertekenaars zich verbinden:

  1. Best practices delen om meer digitale inclusie in kaart te brengen en te delen. 
  2. Onderzoeken wat digitale inclusie in de weg staat en hiervoor gemeenschappelijke acties uitwerken. 
  3. De top van de eigen organisatie aanmoedigen om dit engagement aan te gaan en mee te sturen. 
  4. Digitale inclusie verbeteren in de eigen organisatie door interne opleidingen te stimuleren en acties en vooruitgang te delen. 
  5. Digitale inclusie buiten de eigen organisatie promoten om het aantal ondertekenaars van dit charter en de impact ervan te vergroten.  
  6. Campagnes steunen die van digitale inclusie een prioriteit willen maken, omdat het grote publiek nog te weinig kennis heeft van de digitale kloof. 
  7. Binnen de eigen organisatie een procedure invoeren om te beoordelen in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.  
  8. Acties opzetten om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.   
  9. De toepassing van dit charter opvolgen en na 3 jaar samen met alle ondertekenaars evalueren om mogelijke vervolgstappen uit te werken.

 

Meer info over de campagne en de verschillende acties vind je op digitall.be of in je postkantoor.  

 

Bekijk hier de campagnevideo: