18-03-2020

Wij staan garant voor de watervoorziening 

Ook binnen de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft De Watergroep garant staan voor onze basisdienstverlening als openbaar drinkwaterbedrijf. We focussen op de dringende en noodzakelijke opdrachten aan het waterleiding- en rioleringsnet (met inachtneming van de nodige hygiënemaatregelen en de regels van social distancing).
 

Welke werken gaan verder en worden nog opgestart?

Dringende of noodzakelijke opdrachten gaan wel door of worden wel opgestart:

 • Productie en distributie van kwaliteitsvol drinkwater en industriewater 
 • Werken noodzakelijk voor het veiligstellen van de werven
 • Straatherstel
 • Aanpassingswerken waarbij klanten zonder water zitten of waarbij kookadvies van kracht is
 • Herstel van lekken
 • Herstel van defecten (bv. verstoppingen riolering)
 • Dringende nieuwe aftakkingen.
 • Dringende keuringen
 • Aangepast regime voor staalnames & analyses
   

Welke werken worden niet opgestart of worden onderbroken?

Alles wat niet dringend is. Het gaat hier onder meer over: 

 • Nieuwe aftakkingen die niet dringend zijn
 • Vernieuwing van een aftakking (tenzij in uitzonderlijke gevallen, bv. omwille van kwaliteitsredenen)
 • Rioolaansluitingen
 • Uitbreidingen en verkavelingen (tenzij in uitzonderlijke gevallen)
 • Aanpassingswerken die niet dringend zijn of waarbij een externe partner (bv. gemeente) aangegeven heeft dat de werken moeten stopgezet worden
 • Overkoppelingen die niet dringend zijn
 • Koppelingen die niet dringend zijn.
   

Waterbar & bezoeken aan onze installaties

Alle geplande reservaties van de Waterbar en bezoeken aan onze installaties worden geannuleerd tot en met eind 2020. We brengen de organisaties persoonlijk op de hoogte.
 

Water is goed beschermd tegen het coronavirus

Lees hier alle vragen en antwoorden over ons drinkwater in het nieuwsbericht van AquaFlanders.

 

Wat met gratis water voor mensen in technische werkloosheid?

Lees hier het nieuwsbericht.

 

Waterbedrijven bundelen krachten tegen COVID-19

Op Vlaams niveau

Heb je er al eens bij stilgestaan hoe we de dag zouden doorkomen zonder water? Gelukkig hoeft dat niet. Ook in tijden van coronacrisis blijven medewerkers van de Vlaamse waterbedrijven hard aan het werk. Bovendien intensifiëren de waterbedrijven de onderlinge samenwerking om er meer dan ooit gezamenlijk voor te zorgen dat er elke dag kwaliteitsvol en veilig water uit de kraan komt bij je thuis. Zo kunnen we regelmatig onze handen wassen en hoeven we niet naar de winkel te trekken om er een kar te vullen met water.

Lees het volledige persbericht op de website van AquaFlanders >>

 

Op Europees niveau

Ook op Europees niveau stellen waterbedrijven alles in het werk om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te garanderen tijdens de COVID-19 crisis. Tijdens de coronacrisis blijft het cruciaal om kwaliteitsvol drinkwater te blijven leveren. Daarom ondertekenden De Watergroep en alle Europese drinkwaterbedrijven een gezamenlijke standpunt. Samen zullen we inspanningen blijven leveren om de drinkwatervoorziening te garanderen en de gezondheid te beschermen.

Lees standpunt na op de website van AquaFlanders >>

 

We evalueren deze maatregelen dag na dag in functie van de verdere ontwikkelingen en het advies vanuit de overheidsinstanties.