10-04-2020

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben een grote impact, ook op de inkomsten van vele gezinnen. In de eerste plaats voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkomen. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir deze gezinnen financieel door deze moeilijke periode te helpen. De Vlaamse overheid draagt hun water- en energiefactuur voor een periode van 1 maand.

Wie komt in aanmerking?

 • Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de COVID-19-maatregelen, de coronacrisis.

 

Wat moet een werknemer hiervoor doen?

 • Niets.
 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

 

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

 • De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.
 • Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 € en is als volgt samengesteld:
  • voor water 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

 

Wat met een factuur van uw water of energieleverancier die u in tussentijd krijgt?

 • Die factuur blijft verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kan steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is.
 • De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt evenwel zo snel mogelijk gestort teneinde het geheel van gezinsfacturen draaglijk te maken.

 

Wat als de werknemer niet de contractant is van de water- of energieleverancier?

 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer. Hiervoor zal men zich baseren op de adresgegevens.

 

U bent geen rechtstreekse klant, maar bijvoorbeeld bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter op naam van de syndicus?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

 

U woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

 

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

 • Neen. 1 werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen.

 

U beschikt over een budgetmeter en krijgt geen energie- en of waterfactuur?

 • Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

 

Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?

 • Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

 

Klik hier voor meer info over deze maatregel.