RegenPlusSamen met Aquafin, Sumaqua, Vlakwa, UGent en vier Vlaams-Brabantse gemeenten is De Watergroep het project RegenPlus gestart. Dat is een project om het hemelwaterbeheer in Vlaanderen slimmer te maken, een stap naar een meer klimaatrobuuste watervoorziening. Het project bevat een citizen science luik en krijgt binnen de oproep ‘Slimme Regio Vlaams-Brabant’ een subsidie van 149.901,75 euro toegekend.

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien. Met alle gevolgen van dien voor lokale besturen en burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven. Zo neemt bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid van drinkwater af, en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en zo op overstortwerking van rioleringen, wat dan weer nefast is voor oppervlaktewaterkwaliteit. Heel wat Vlamingen hebben een hemelwaterput, maar meestal ontbreekt inzicht in de eigen regenwatervoorraad en -verbruik. Hemelwaterputten worden momenteel dus onderbenut. Met RegenPlus willen we met behulp van bestaande digitale technologie aantonen hoe we hemelwaterputten doeltreffender kunnen inzetten om gemeenten weerbaarder te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.

Eerste installatie

Samen met de lokale besturen zocht De Watergroep naar geschikte deelnemers om aan het project deel te nemen. 45 burgers uit Vilvoorde, Tervuren, Zemst en Sint-Genesius-Rode installeren de sensor in hun hemelwaterput. Een van die enthousiaste deelnemers in het project is Bob Cuyt uit Vilvoorde. “Het digitale platform geeft meer inzicht op de hoeveelheid water in onze regenwaterput. De technologie houdt rekening met de weersvoorspellingen en zo kunnen wij het regenwater optimaal gebruiken. Ontzettend benieuwd naar de eerste bevindingen!”

Voorspellingsmodel bouwen

RegenPlusVoor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom wordt in samenwerking met Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer geïnstalleerd. Alle beschikbare data komen samen op een dataplatform inclusief dashboard met gebruiksvriendelijke visualisatie van data, rapportering en interactie. Verder zal Sumaqua op basis van de verzamelde data een voorspellingsmodel bouwen om het drinkwaterverbruik te extrapoleren in tijd en naar een grotere regio.

Naast het meten van particuliere regenwaterputten, zal Aquafin samen met Sumaqua een vijftal grotere regenwaterputten van lokale besturen activeren. Brecht Donckels, Corporate Innovator bij Aquafin legt uit: “Door de vullingsgraad te sturen en te anticiperen op verwachte neerslag, kunnen we de capaciteit van regenwaterputten om hevige regenbuien te bufferen optimaal benutten. Zo verminderen we de piekbelasting van het rioolstelsel, en kunnen we overstorten en zelfs wateroverlast vermijden.” Momenteel wordt de regenwaterput van het gemeentehuis van Tervuren slim gestuurd.


Het project is gestart op 1 september 2022 en loopt minstens tot september 2024.

Meer weten? Contacteer Evelyn De Meyer (projectmanager Innovatie) >>