21-06-2024

VCDO 2024De Watergroep ontving op 20 juni 2024 voor de achtste keer het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen! Deze erkenning benadrukt de voortdurende inzet van ons als organisatie en van onze medewerkers om duurzame keuzes te maken. Het beloont onze inspanningen in de overgang naar een klimaatrobuuste watervoorziening.

VOKA laureaat 2024Duurzaamheid is een topprioriteit voor De Watergroep. In onze missie staat: "Wij zorgen voor duurzaam water. Vandaag, en voor de generaties van morgen." We willen een pionier zijn in de overgang naar een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening. Maar hoe meten we onze vooruitgang en zetten we onze duurzame bedrijfsvisie dag na dag om in de praktijk? Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) helpt ons hierbij. Het stimuleert bedrijven om concrete acties vast te leggen in een jaarplan, de voortgang ervan te volgen en zo nog een stap verder te gaan. Aan het einde van elk werkjaar is er een formele evaluatie door een onafhankelijke evaluatiecommissie. We presenteren dan onze acties voor het komende jaar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acties die het verschil maakten

We delen graag de 13 acties die het verschil hebben gemaakt in de eindevaluatie: 

 • Veiligheids- en Welzijnsweek 2022-2023
  De jury waardeerde onze voortdurende inspanningen via MindLab om het hele jaar door te focussen op veiligheid en welzijn. We plannen een speciale welzijnsmaand in 2024.

 • Deelname aan de DigitAll campagne
  Ontwikkeling van een actieplan om de betrokkenheid te vergroten en informatie te verzamelen bij digitaal kwetsbare klanten, wat heeft geleid tot een digitale inclusiestrategie gebaseerd op zes kernacties (6C’s):
  • Click: Toegankelijke communicatie en gebruikerstests van nieuwe digitale diensten.
  • Contact: Samenwerking met lokale digibanken en steunpunten.
  • Call: 24/7 bereikbaarheid van de storingslijn en klantgerichte scripts in het contactcenter.
  • Contribute: Instructievideo's, papieren handleidingen, workshops en trainingen.
  • Conscious: Bewustzijn van digitale exclusie, en inclusie van deze stakeholders in beslissingen.
  • Connect: Rekening houden met alle klanten bij het introduceren van nieuwe contactkanalen.

 • Valorisatie van slib uit de monostortplaats van waterproductiecentrum De Blankaart
  Een primeur in Vlaanderen. 

 • Omgevingsmanagement bij waterproductiecentrum Bertem
  Een mooi voorbeeld van proactieve en oplossingsgerichte samenwerking, zowel intern als extern.

 • De waarde, prijs en kost van water bepalen voor decentrale watervoorzieningsprojecten
  Een toekomstgerichte aanpak en inzet op een hybride watermodel.

 • Ondertekening van het 'Hier niet' initiatief
  Grenzen stellen aan steeds grovere reacties en haatspraak op sociale media, trainingen voor ons klantenteam over verandermanagement, agressie en call handling.

 • Herstel van natuurlijke waterbronnen in de Brabantse Wouden
  Ons positioneren als leiders in de overgang naar een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem.

 • GEISER warmtenet, zonnestroominstallaties en thermische energie uit drinkwater
  Het GEISER warmtenet dat door Matexi, IFTech en De Watergroep wordt gefinancieerd, het realiseren van zonnestroominstallaties die zonlicht omzetten in energie op eigen terreinen en faciliteren van thermische energie uit drinkwaterprojecten – als actieve bijdragen aan de maatschappelijke energietransitie en om tegen 2030 energieneutraal en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 • Voorbereiding op CSRD-conform (Corporate Sustainability Reporting Directive) duurzaamheidsrapport
  Toont hoe we aansturen op nieuwe wetgevende kaders en inzetten op duurzaamheid.

 • Continue verbetering
  Met de processen milieubeleid en het opstellen van een milieubeleidsplan

 • Biodiversiteit verhogen op de terreinen van De Watergroep
  Een insectenhotel als nestplaats bij de watertoren in Baal aan een voedzame bosrand. Aangepast maaibeheer en houtkantverjonging voor de vele vogelsoorten in de Blankaart.

 • Spoelwater na waterwerken
  Recuperatietesten met de plaatselijke groendienst (tankwagen) en met omwonenden (via een lokaal tappunt) bleken geen duurzame oplossing door de vele logistiek. Ontharden blijft de boodschap.

 • Gedragsfactoren veranderend watergebruik
  Een onderzoek in opdracht van de droogtecommissie om het veranderend watergebruik nader te verklaren aan de hand van gedragsfactoren.

 

De Watergroep is trouwens niet alleen kampioen in het behalen van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen, want sinds 2023 zijn we ook erkend als SDG Champion door UNITAR.

Bekijk meer foto’s van de uitreiking van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.

 

 VCDO  VCDO