Vóór de realisatie van de aftakking kan een kort controlebezoek gebeuren door een medewerker van De Watergroep.

Zorg ervoor dat tijdens dit controlebezoek:

  • De aanwezigheid van de vochtbestendige houten plaat gecontroleerd kan worden.
  • De mantelbuis ter hoogte van de rooilijn zichtbaar is. Dit kan door een put te graven die je voor de veiligheid tijdelijk toedekt of door een controlebuis te steken tot op de mantelbuis.
  • Er geen hindernissen of obstakels (mortelsilo, bouwkraan, werfkeet, …) in de zone van de werken aan de drinkwateraftakking staan.
  • De plaats van de watermeter vlot toegankelijk is + voldoende verlicht is.